برنامه دوره های نیمه دوم مهرماه سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان


طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

/2807

24

عادی: 5000000

عادی:  شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

Piping Designتحليل تنش با CAESAR II

07/25*

فشرده: 24

 

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


فشرده: 5800000به همراه کتاب
محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

26/07

عادی : 24

عادی:6500000

عادی: پنج شنبه  ساعت :18-13نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

07/26*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09


طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

07/21

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی شنبه  ساعت: 21:00- 17:00

Process Designاصول و طراحی تجهیزات فرآیندی(برای تهیه دیتا شیت)

07/30

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی: دو شنبه  ساعت:21:00-17:00شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

07/22

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی : یکشنبه ساعت : 21:00-17:00شبیه سازی فرایند با Aspen Plus  پیشرفته

07/23

عادی: 30

عادی: 7500000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17


شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايیAspen HYSYS Dynamic

07/26*

فشرده: 16

فشرده :6000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

07/25*

فشرده:24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

FIX Equipment Design


و کد ASME Sec.VIII Div I


طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

07/24

عادی: 24

عادی: 6000000

عادی : سه شنبه  ساعت:21-17نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

07/29

عادی:24

عادی: 6000000

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17آموزش نرم افزار  AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

07/25*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

07/25*    -07/30

عادی: 28

عادی: 6000000

عادی:شنبه دوشنبه چهارشنبه ساعت :21-17

Rotary Equipment


فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


نحوه شفاف سازی فنی ، آنالیز و ارزیابی فنی سازندگان پمپ های سانتریفیوژ

07/26*

فشرده: 16

فشرده: 5500000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09


Primavera(p6)

07/30

عادی: 30

عادی:6000000

عادی :دوشنبه  ساعت:20:30-17:30

صنایع و مدیریتMSP(Microsoft Project)

07/25*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


ساخت داشبورد های مدیریتی  در اکسل

07/26*

فشرده:16

فشرده: 5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09


COMFAR III

07/25*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


کاربرد اکسل در کنترل پروژه

07/26*

فشرده:16

فشرده: 5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09


AUTO CAD 2D

07/19 -07/25*

عادی: 24

عادی: 4000000

عادی : پنج شنبه  ساعت: 14-09

مکانیک


فشرده: 24

فشرده:4000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


ABAQUS I

07/25*

فشرده :24

فشرده :5700000

* چهار شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09


آموزش نرم افزار ANSYS CFX مقدماتی

07/26

عادی: 50

عادی:6500000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 13-08


طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

29/07

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

برقطراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

07/25*-07/30

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی دوشنبه  ساعت:21-17


فشرده: 24

فشرده:5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


 

 

 


طراحی تابلوهای (MV/LV)

07/24

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی: سه شنبه   ساعت:21-17دوره آموزشی کیفیت توان

07/25*

فشرده: 24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزار DIGSILENT

07/25*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


طراحی پست های فشار قوی-بخش HV

07/25*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09


تدوین و ارتقا پلن کسب و کار تولید تابلو برق در ایران (برای نخستین بار در کشور)

07/25*

 

 

* چهارشنبه الی جمعه:17-09


فشرده:24

فشرده : 6000000


طراحی روشنایی با نرم افزار   Dialux

07/25*

فشرده: 16

فشرده:5000000

*چهار شنبه الی پنج شنبه  ساعت:17-09


AutoCAD Electrical

07/24

عادی: 35

عادی:6500000

عادی: سه شنبه  ساعت: 20-17سیستم های ارتینگ و همبندی

09/08*

فشرده :16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09


PLC  LOGO

25/07*

فشرده:24

فشرده:5000000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

ابزار دقیق


(‍S7-300/400 ) PLC 1

25/07*

فشرده:24

فشرده:5000000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09


طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(مقدماتی)

25/07*

فشرده: 24

فشرده:8000000

* چهار شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران


Tekla structures

25/07*

فشرده : 24

عادی : 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09