برنامه دوره های نیمه اول مهرماه سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

 

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

07/07

24

عادی: 4200000

عادی:  شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

Piping Design

 

غیرحضوری :3600000

 

اصول اجرا در Piping

07/12*

فشرده: 16

فشرده:5000000

* پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

 
 

طراحی تخصصی   PIPING ( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

06/07

عادی: 72

عادی: 7500000

عادی: پنجشنبه وجمعه ساعت:17-09

 

به همراه کتاب

 

غیرحضوری : 6500000

 

تحليل تنش با CAESAR II

07/25*

فشرده: 24

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

به همراه کتاب

 

غیرحضوری : 4600000

 

تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته

07/04*

فشرده: 24

فشرده: 6300000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

 

طراحی و مدلسازی با  PDMS

07/11* -07/06

عادی: 30

عادی: 5600000

جمعه  ساعت  :14:00-09:00

 

فشرده: 24

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

07/11*

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

غیرحضوری : 5500000

 

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

7/11*

فشرده: 24

فشرده: 5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Process Design

 

(برای تهیه دیتا شیت)

 

شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys پیشرفته

07-يناير

عادی: 40

عادی: 7000000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

 
 
 

طراحی هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipesim

07/11*

فشرده: 24

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

02/07

عادی:40

عادی: 6700000

عادی :دوشنبه ساعت:21-17

FIX Equipment Design

 

و کد ASME Sec.VIII Div I

 

 

 

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis

07/04* -12 /07

عادی: 24

عادی: 5700000

عادی : پنج شنبه ساعت : 18-13

 

فشرده: 24

فشرده: 5700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

03/07

عادی: 24

عادی: 5600000

عادی : سه شنبه  ساعت:21-17

 

غیرحضوری : 4600000

 

محاسبات و انتخاب پیشرفته پمپ های سانتریفیوژ

10/07

عادی: 24

عادی: 6200000

 

Rotary Equipment

 

عادی : سه شنبه ساعت:21-17

 

 

 

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

07/04*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Primavera(p6)

07/04*

فشرده: 24

فشرده:4000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

صنایع مدیریت

 

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

7/11*

فشرده: 24

فشرده:5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مکانیک

 

AUTO CAD 2D

07/05 -07/11*

عادی: 24

عادی: 4000000

عادی : پنج شنبه  ساعت: 14-09

 

فشرده: 24

فشرده:4000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

ANSYS Workbench 2

07/07

عادی: 60

عادی: 7000000

عادی : شنبه وچهار شنبه ساعت :21-17

 
 

طراحی HVAC III (آب و فاضلاب، آتش نشانی ،سوناو استخر و جکوزی ،گازرسانی و طراحی ساختمانهای بلند مرتبه)

13/07

عادی: 70

عادی:7000000

عادی :جمعه ساعت30 :13-08:30

تا سیسات وتهویه مطبوع

 
 

CARRIER

08 -07/11*/07

عادی: 30

عادی:5500000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

 

فشرده: 24

فشرده: 5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

تاسیسات بیمارستانی

07/11*

فشرده: 24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

اصول طراحی و کارکرد چیلرها و دستگاه خنک کن

07/04*

فشرده: 24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Navisworks

03/07

عادی : 30

عادی : 6500000

عادی: سه شنبه ساعت: 21-17

 

Revit  Mep  مکانیکال

07/15-07/11*

عادی: 40

عادی:8000000

عادی: یکشنبه,سه شنبه ساعت: 21-17

 

فشرده: 24

فشرده: 6500000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

15/07

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

برق

 
 

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

07/04*

فشرده: 24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

07/04*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

طراحی تاسیسات الکتریکی

07/11*

فشرده: 16

فشرده: 6500000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

جریان ضعیف و  BMS

 

 

07/11*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

باتری شارژر و UPS

 

ساختمان، اصول عملکرد، سایزینگ و تعمیر و نگهداری

 

Revit Mep Electrical

04*/07

فشرده : 24

فشرده  : 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

آموزش کار با نرم افزار DIGSI برای رله های حفاظتی زیمنس

07/04*

فشرده : 24

فشرده:6500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان

04/07

عادی: 30

عادی: 5500000

عادی : چهار شنبه  ساعت:21-17

 

( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 95)

 

تئوری طراحی ابزار دقيق

07/11*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

ابزار دقیق

 

Wincc

07/11*

فشرده:24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی تخصصی سیستم های اعلان حریق ( F&G)و تشخیص گاز

07/04*

فشرده :16

فشرده:6000000

*چهارشنبه الی پنج شنبه ساعت:17-09

 

PLCS7300(II) –TIA PORTAL

07/11*

فشرده:24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE2014(مقدماتی)

7/11*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران

 

متره برآورد صورت وضعیت با نرم افزار تدکار و اکسل

7/11*

فشرده :16

فشرده:6000000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09