برنامه دوره های نیمه دوم مردادماه سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

 

طراحی پایه در پروژه های نفت و گازی و نیروگاهی

05/20

24

عادی: 4200000

عادی:  شنبه تا چهارشنبه ساعت 21-17

Piping Design

 

غیرحضوری :3600000

 

تحليل تنش باCAESARII

05/24*

فشرده: 24

فشرده: 5500000 به همراه کتاب

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 
 

غیرحضوری : 4600000

 

تحليل تنش با CAESARII پیشرفته

05/10*

فشرده: 24

فشرده: 6300000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-9

 

طراحی  Piping پیشرفته

05/10*

فشرده: 16

فشرده: 5000000

* چهارشنبه الی پنج شنبه  ساعت: 17-  09

 

PDMSتكميلی

05/10*

فشرده: 20

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:

 

Plant wave, Design, Draft))

17-  09

 

ASME B31.3كد طراحی

05/25*

فشرده: 16

فشرده: 5500000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipe Phase

05/25*

فشرده:16

فشرده :4700000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت:17-09

Process Design

 

بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

05/24*

فشرده: 24

فشرده : 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

05/24*

فشرده:24

فشرده: 5600000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

FIX Equipment Design

 

و کد SME Sec.VIII Div I

 

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

05/24*

فشرده:24

فشرده: 5600000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

05/24*-05/16

عادی: 24

عادی: 5600000

عادی : سه شنبه  ساعت:21-17

 

فشرده:24

فشرده: 5600000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

21-مايو

عادی: 28

عادی: 6000000

عادی: یکشنبه ساعت :21-17

Rotary Equipment

 
 

طراحی،محاسبه،انتخاب پمپ های پیشرفته

05/24*  

فشرده: 24

فشرده: 6200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت 17-09

 
 

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

05/17*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

ساخت داشبورد های مدیریتی  در اکسل

05/18*

فشرده:16

فشرده: 4000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت:17-09

صنایع و مدیریت

 

COMFAR III

05/17*

فشرده: 24

فشرده: 5600000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

کاربرد اکسل در کنترل پروژه

05/25*

فشرده:16

فشرده: 4000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت:17-09

 

آشنایی با اصول مهندسی در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی EPC

05/17*

فشرده: 20

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

AUTO CAD 2D

05/17*                 

فشرده: 24

فشرده:3000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

مکانیک

 
 

ABAQUS I

05/10*

فشرده :24

فشرده :5500000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-9

 
 

ANSYS FLUENT 1

05/10*-05/13

عادی: 50

عادی:5500000

عادی : شنبه و چهارشنبه ساعت :21-17

 

فشرده :24

فشرده :5100000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-9

 

مدلسازی و ماشینکاری حرفه ای با نزم افزار زیمنس NX

05/20

عادی: 30

عادی:8000000

عادی: شنبه ودوشنبه ساعت 21-17

 

طراحی HVACII

05/22

عادی: 75

عادی:7000000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17

تاسیسات و تهویه مطبوع

 

 )به همراه کارگاه نرم افزار Design Buihder و سمینار)

 

 

 

طراحی وانتخاب آسانسور و پله برقی درساختمان

05/24*

فشرده: 24

فشرده :5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

سیستم های اعلان و اطفاء حریق

05/17*

فشرده: 24

فشرده :6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

اصول طراحی سیستم های بخار

05/17*

فشرده: 24

فشرده :5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

05/17*-05/10

عادی: 30

عادی: 5100000

عادی چهارشنبه  ساعت:21-17

برق قدرت

 

فشرده: 24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

 

 

 

 

دوره آموزشی کیفیت توان

05/24*

فشرده: 24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-9

 

طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

05/17*

فشرده: 24

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 
 

نرم افزار EPLAN

05/17*

فشرده: 24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

 

05/24*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

باتری شارژر و UPS

 

ساختمان، اصول عملکرد، سایزینگ و تعمیر و نگهداری

 

طراحی پست های فشار قوی-بخش HV

05/24*

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

تدوین و ارتقا پلن کسب و کار تولید تابلو برق در ایران (برای نخستین بار در کشور)

05/17*

فشرده:24

فشرده : 6000000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

 

مهندسی روشنایی و نرم افزار   Dialux

05/17*

فشرده: 24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-9

 

AutoCAD Electrical

05/16

عادی: 35

عادی:5100000

عادی: سه شنبه  ساعت: 20-17

 
 

موتورهای الکتریکی

05/25*

فشرده: 16

فشرده: 6000000

* پنج شنبه و جمعه ساعت:17-09

 

سیستم های حفاظت صاعقه و برقگیر spd

05/25*

فشرده :16

فشرده: 5600000

* پنج شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

تئوری طراحی ابزار دقيق

05/24*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

تئوری ابزار دقیق

 

زبان تخصصی ابزار دقیق

05/24*

فشرده:24

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه:17-09

 

تهیه مدارک مهندسی

05/10*-05/18

عادی: 40

عادی:6500000

عادی: پنج شنبه ساعت:12:30-08:30

 

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

Wincc

05/24*

فشرده:24

فشرده:5600000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

Control Valve & Safety Valve

05/24*

فشرده:24

فشرده:5700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

Intergraph INTools

05/24*

فشرده:24

فشرده:8000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17- 9

 

(‍S7-300/400 ) PLC 2

05/17*

فشرده24

فشرده:4900000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE2014(مقدماتی)

05/17*

فشرده: 24

فشرده: 6300000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09

عمران

 

متره برآورد صورت وضعیت با نرم افزار تدکار و اکسل

05/11*

فشرده: 16

فشرده :6000000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

Tekla structures

05/10*

فشرده: 24

فشرده: 7000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت:17-09