برنامه دوره های نیمه اول مردادماه سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

 

اصول اجرا در Piping

05/04*

فشرده: 16

فشرده:5000000

* پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

Piping Design

 
 

تحليل تنش با CAESAR II

05/03*

فشرده: 24

به همراه کتاب

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

فشرده: 5250000

 

به همراه کتاب

 

تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته

05/10*            

فشرده: 24

          فشرده: 6300000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

 

طراحی  Piping پیشرفته

04/27*

فشرده: 24

فشرده: 5560000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

 

PDMSتكميلی

04/27*

فشرده: 20

فشرده: 5700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Plant wave, Design, Draft))

 

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

04/27*           

فشرده: 24

فشرده: 5700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

05/11*          

فشرده: 16

فشرده: 5200000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

ASME B31.3كد طراحی

05/04*

فشرده: 16

فشرده: 5500000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

05/03*- 05/11

عادی: 30

عادی: 4950000

عادی: پنجشنبه  ساعت: 12:30-30/09

Process Design

 

فشرده: 24

فشرده: 4800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

05/10*

فشرده: 24

         فشرده: 4800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

(برای تهیه دیتا شیت)

 

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

05/03*

فشرده: 24

فشرده: 4800000

       * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

05-أكتوبر

عادی: 30

عادی: 5700000

عادی : چهارشنبه ساعت :20:30-17:30

 
 

برنامه نویسی مهندسی شیمی با نرم افزار MATLAB

05-مايو

عادی : 16

عادی : 3800000

عادی: جمعه  ها ساعت:17-09

 

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی

05/11*

فشرده: 16

فشرده :5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

 

Aspen HYSYS Dynamic

 

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis

05/03*     

فشرده: 24

فشرده: 5700000

        * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

FIX Equipment Design

 

شناخت و مبانی توربین گازی

05/03*    

فشرده: 24

            فشرده: 6000000

       * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Rotary Equipment

 

Primavera(p6)

08-مايو

عادی: 30

عادی:4500000

     عادی یکشنبه وسه شنبه  ساعت:20:30-17:30

صنایع و مدیریت

 
 

MSP(Microsoft Project)

05/03*

فشرده: 24

          فشرده: 4000000  

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

COMFAR III

05/10*            

فشرده: 24

فشرده: 5600000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

آشنایی با اصول مهندسی در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی EPC

05/10*

فشرده: 20

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

05/14*

فشرده: 24

         فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مکانیک

 

AUTO CAD 2D

    -05/03*           

فشرده: 24

فشرده:3000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

ANSYS FLUENT 1

05/10*

فشرده :24

فشرده :5100000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی HVACII

01-مايو

عادی: 75

عادی:7000000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17

تا سیسات وتهویه مطبوع

 

 )به همراه کارگاه نرم افزار Design

 

CARRIER

05/03*              

فشرده: 24

فشرده: 4800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

اصول طراحی و کارکرد چیلرها و دستگاه خنک کن

05/03*

فشرده: 24

فشرده :5000000

      * چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

سیستم های اعلان و اطفاء حریق

05/03*

فشرده: 24

فشرده :5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

08-مايو

عادی: 30

عادی: 5100000

عادی دوشنبه  ساعت:21-17

برق

 
 

نرم افزار EPLAN

05/03*

فشرده: 24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV

05/10*

فشرده: 24

فشرده:6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

AutoCAD Electrical

16/05

عادی : 35

عادی : 5100000

          عادی : سه شنبه   ساعت:20-17

 
 

تهیه مدارک مهندسی

05/10*

فشرده: 24

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ابزار دقیق

 

طراحی تخصصی سیستم های اعلان حریق ( F&G)و تشخیص گاز

05/04 *

فشرده :16

فشرده:4500000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

 

(‍S7-300/400 ) PLC 1

05/10*

فشرده:24

فشرده:4800000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

 

PLCS7300(II) –TIA PORTAL

              05/03*     

فشرده:24

فشرده:500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 
 

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE2014(مقدماتی)

05/10*

فشرده: 24

فشرده: 6300000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عمران

 

متره برآورد صورت وضعیت با نرم افزار تدکار و اکسل

05/04*

فشرده: 16

فشرده :6000000

* پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09