برنامه دوره های خرداد ماه سال 1397 نوین پارسیان

 

راهنمای تقویم 1397:    1- دوره های ستاره دار: فشرده یا سمیناری 2- دوره های بدون ستاره: هفتگی یا عادی

 

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

02/29

32

عادی: 3600000

 

عادی:  شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

 

Piping Design

طراحی تخصصی   PIPING

( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

28/02

عادی: 72

عادی: 6500000

به همراه کتاب

عادی: پنجشنبه وجمعه ساعت:17-09

 

ترمیک تربیت متخصص Process

97/02/23

152

24150000

جهت اطلاع با واحد آموزش تماس بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

Process Design

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

03/30*- 02/23

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 4950000

فشرده: 4800000

عادی: یکشنبه  ساعت: 20:30- 17:30

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

(برای تهیه دیتا شیت)

           28/03

عادی: 30

 

عادی: 4950000

 

عادی: دو شنبه  ساعت:20:30-17:30

 

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

03/30*

فشرده: 24

فشرده: 4800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen Hysys پیشرفته

03/05

عادی: 40

 

عادی: 6000000

 

 

عادی: شنبه ساعت: 21-17

 

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

03/09*

فشرده: 24

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرایند با Aspen Plus  پیشرفته

03/07

عادی: 30

عادی: 6000000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17

طراحی خطوط انتقال و پدیده های مربوط با نرم افزار OLGA

03/07

عادی: 40

 

عادی : 7500000

عادی: دوشنبه  ساعت:21-17

برنامه نویسی مهندسی شیمی با نرم افزار MATLAB

03/31*

فشرده: 16

فشرده: 3800000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-90

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipe Phase

03/31*

فشرده:16

فشرده :4700000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی

Aspen HYSYS Dynamic

03/10*

فشرده: 16

فشرده :5000000

* پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

03/09*

فشرده: 24

فشرده : 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

و کد ASME Sec.VIII Div I

03/09*-07/03

فشرده:24

عادی : 40

فشرده: 5600000

عادی : 5900000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17

 

 

Fix Equipement

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

03/08

عادی: 40

 

عادی: 5900000

 

عادی : شنبه و سه شنبه ساعت: 21:00-17:00

 

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

03/30*

فشرده:24

فشرده: 5600000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

03/08

 

عادی:24

 

عادی: 5500000

 

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

 

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

03/06-03/30*

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 6000000

فشرده: 5800000

عادی: یکشنبه ساعت :21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

Rotary Equipment

شناخت و مبانی توربین گازی

03/09*    

فشرده: 24

فشرده: 6000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

03/09*

فشرده: 24

فشرده: 5800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

03/08

عادی: 40

 

عادی: 5600000

 

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

 

 

 

مکانیک


مدلسازی و طراحی CATIA I

03/11

عادی: 40

عادی :5800000

عادی: جمعه  ساعت:14-09

مدلسازی و طراحی CATIA II

03/04

عادی: 40

عادی :5900000

عادی: جمعه ساعت: 13-08

ANSYS Workbench 1

03/02*

فشرده:24

فشرده :5200000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی HVAC I

03/09*

فشرده: 24

) همراه کتاب)

 

 

فشرده :4900000

 

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

 

 

 

تاسیسات و تهویه مطبوع

طراحی HVACII

 )به همراه کارگاه نرم افزار Design Buihder و سمینار )

03/07

عادی: 75

عادی:7000000

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17

تاسیسات بیمارستانی

03/09*

فشرده: 24

فشرده :5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول طراحی سیستم های بخار

03/02*

فشرده: 24

فشرده :5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

06/03

عادی: 30

 

عادی: 5100000

 

عادی: یکشنبه ساعت: 21-17

 

 

 

 

 

 

برق

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان

( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 96)

01/03

عادی: 30

 

عادی: 5100000

 

عادی:چهارشنبه  ساعت:21-17

 

MV&LV طراحی تابلوهای

           28/ 03         

عادی: 30

 

عادی: 5100000

 

عادی :دوشنبه ساعت:21-17

 

تئوری طراحی ابزار دقيق

31/03

عادی: 40

 

عادی:5900000

عادی: پنج شنبه  ساعت: 17:00-13:00

 

تهیه مدارک مهندسی

09/03*31/03-

عادی: 40

فشرده :24

عادی:5900000

فشرده :5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

عادی: پنج شنبه  ساعت: :12:30-08:30

 

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE2014(مقدماتی)

03/09*

فشرده: 24

فشرده: 6300000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

 

عمران