برنامه دوره های اردیبهشت ماه سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

97/02/29

 

عادی:32

 

عادی: 3600000

عادی:  شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

Piping Design

اصول اجرا در Piping

97/02/27

فشرده: 16

فشرده:5000000

 

* پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

طراحی تخصصی   PIPING

( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

97/02/21

فشرده: 72

عادی: 6500000

به همراه کتاب

عادی: پنجشنبه وجمعه ساعت:17-09

تحليل تنش با CAESAR II

97/02/05*-02/27/97

عادی: 28

فشرده: 24

عادی: 5350000

به همراه کتاب

فشرده: 5250000

به همراه کتاب

عادی: پنج شنبه ساعت : 13-9

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی و مدلسازی با  PDMS

02/05*   /97-02/28/97

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 5350000

فشرده: 5250000

عادی:یکشنبه وسه شنبه ساعت:30-20:3017

جمعه  ساعت  :14:00-09:00

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

   27/02/97

عادی : 24

فشرده: 24

عادی:5700000

 

عادی: پنج شنبه  ساعت :18-13

 

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

02/27*/97

فشرده: 16

فشرده: 5200000

*پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کارشناس دفترفنی اجرا

Piping , Support))

26*/02//97

فشرده: 16

فشرده: 4800000

* چهارشنبه  الی پنج شنبه  ساعت: 17-9

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

02/23/97

عادی: 30

 

عادی: 4950000

 

عادی: یکشنبه  ساعت: 20:30- 17:30

 

Process Design

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

(برای تهیه دیتا شیت)

02/26*/97

فشرده: 24

فشرده: 4800000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

02/24/97

عادی: 30

 

عادی: 4950000

 

عادی : دوشنبه  ساعت : 20:30-17:30

 

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

31/02/97

عادی: 30

 

عادی: 5700000

 

عادی : دوشنبه ساعت :20:30-17:30

 

 

دوره پیشرفته کد نویسی Lua در ماژول Thermoflex

97/02/28*

فشرده: 8

فشرده: 2500000

* جمعه   ساعت: 17-90

 

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

و کد ASME Sec.VIII Div I

02/27/97

عادی:40

 

عادی: 5900000

 

عادی :پنج شنبه  ساعت:17-13

 

FIX Equipment Design

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis

20 /02/97

عادی: 24

 

عادی: 5700000

 

عادی : پنج شنبه ساعت : 18-13

 

FIX Equipment Design

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

02/27/97

عادی: 40

 

عادی: 5900000

 

عادی : پنج شنبه  ساعت: 13:00-09:00

 

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

02/25/97

عادی: 24

 

عادی: 5600000

 

عادی : سه شنبه  ساعت:21-17

 

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

02/25/97

عادی:24

 

عادی: 5500000

 

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

 

آموزش نرم افزار  AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

02/26*/97

فشرده: 24

فشرده: 5500000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

02/23/97

عادی: 28

 

عادی: 6000000

 

عادی: یکشنبه ساعت :21-17

 

Rotary Equipment

طراحی،محاسبه،انتخاب پمپ های پیشرفته

02/25/97

عادی: 24

 

عادی: 6200000

 

عادی : سه شنبه ساعت:21-17

 

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

97/02/29

عادی: 28

 

عادی: 6000000

 

عادی: شنبه ساعت :21-17

 

Primavera(p6)

02/26*/97

فشرده: 24

فشرده:4000000

*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

صنایع و مدیریت

MSP(Microsoft Project)

02/25/97

عادی: 30

 

عادی: 4200000

 

عادی یکشنبه وسه شنبه  ساعت:20:30-17:30

 

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

02/25/97

عادی: 40

 

عادی: 5600000

 

عادی: یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

 

مکانیک

دوره مقدماتی نرم افزار MATLAB

02/24/97

عادی: 32

 

عادی: 5000000

 

عادی: دوشنبه  ساعت: 21-17

 

مدلسازی و طراحی CATIA II

02/14/97

عادی: 40

عادی :5900000

عادی: جمعه ساعت: 13-08

AUTO CAD 2D

02/26*/97

فشرده: 24

فشرده:2700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ANSYS Workbench 1

02/30/97

عادی: 50

 

عادی: 5600000

 

عادی: یکشنبه  ساعت: 21-17

 

ABAQUS I

02/30/97

عادی: 30

 

عادی: 6000000

 

عادی: يكشنبه ساعت: 21-17

 

 

طراحی HVAC I

02/28/97

عادی: 60

فشرده: 24

) همراه کتاب)

 

عادی: 6000000

 

عادی: جمعه  ساعت: 19:30-14

 

تا سیسات وتهویه مطبوع

 

طراحی HVAC III

(آب و فاضلاب، آتش نشانی ،سوناو استخر و جکوزی ،گازرسانی و طراحی ساختمانهای بلند مرتبه)

02/28/97

عادی: 70

عادی:7000000

عادی :جمعه ساعت30 :13-08:30

CARRIER

29 /02/97

 

عادی: 30

 

عادی:5000000

 

عادی: شنبه  ساعت: 21-17

 

نقشه كشی تاسيسات

Auto Cad  Mep HVAC

02/24/97

عادی: 50

عادی:6000000

عادی: شنبه ودوشنبه ساعت :21 -17

Revit 2016 Mep  مکانیکال

02/29/97

عادی: 40

 

عادی:6500000

 

عادی: شنبه ، سه شنبه ساعت: 21-17

 

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

97/01/29

عادی: 30

 

عادی: 5100000

 

عادی:شنبه  ساعت:21-17

 

برق

طراحی تابلوهای (MV/LV)

02/23-/97

02/26*/97

 

عادی: 30

فشرده: 24

عادی: 5100000

فشرده:5000000

عادی: یکشنبه  ساعت:21-17

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

مهندسی روشنایی و نرم افزار   Dialux

02/26*/97

فشرده: 24

فشرده:5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

AutoCAD Electrical

02/26*/97

فشرده: 24

فشرده: 5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تئوری طراحی ابزار دقيق

97/02/27

عادی: 40

 

عادی:5900000

 

 

عادی: پنج شنبه  ساعت: 17:00-13:00

 

ابزار دقيق، كنترل و اتوماسیون

تهیه مدارک مهندسی

97/02/26*

فشرده: 24

فشرده: 5500000

فشرده: 5500000

Control Valve & Safety Valve

97/02/26*

فشرده:24

فشرده:5700000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

PLC  مقدماتی(LOGO-S7-200)

97/02/26*

فشرده:24

فشرده:4800000

* چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09