برنامه دوره های نیمه دوم فروردین ماه سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهريه (ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

97/01/27

 

32

 

عادی: 3600000

عادی:  شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

Piping Design

تحليل تنش با CAESAR II

97/01/29

فشرده: 24

فشرده: 5250000

به همراه کتاب

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی و مدلسازی با  PDMS

97/01/29

فشرده: 24

فشرده: 5250000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

97/01/29

فشرده: 24

فشرده: 5000000

* چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-09

برق

طراحی تابلوهای (MV/LV)

97/01/26

 

عادی: 30

 

عادی: 5100000

 

عادی: یکشنبه  ساعت:21-17

 

AutoCAD Electrical

97/01/28

عادی: 35

 

عادی: 5100000

 

عادی: سه شنبه  ساعت: 20-17

 

AUTO CAD 2D

97/01/30

عادی: 30

 

عادی: 3000000

 

 

عادی : پنج شنبه  ساعت: 14-09

 

مکانیک