برنامه دوره های ویژه نوروز سال 1397 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهریه ( ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

طراحی و مدلسازی با  PDMS

1397/01/05

فشرده : 24

5/280/000

 یکشنبه الی سه شنبه :17-09

Piping design

تحليل تنش با CAESAR II

1397/01/05

فشرده : 24

5/280/000

یکشنبه الی سه شنبه :17-09

طراحی تخصصی   PIPING
( انتخاب جنس مواد،طراحی
Piping و Support)

1397/01/05

فشرده : 32

6/160/000

  یکشنبه الی چهارشنبه :17-09

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

1397/01/05

فشرده : 24

4/840/000

یکشنبه الی سه شنبه :17-09

Process Design

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
(برای تهیه دیتا شیت)

1397/01/07

فشرده : 24

4/840/000

سه شنبه الی پنج شنبه :17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

1397/01/07

فشرده : 24

4/620/000

سه شنبه الی پنج شنبه :17-09

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite
و کد
ASME Sec.VIII Div I

1397/01/05

فشرده : 24

5/500/000

یکشنبه الی سه شنبه :17-09

FIX Equipment Design

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1397/01/05

فشرده : 24

5/500/000

یکشنبه الی سه شنبه :17-09

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

1397/01/07

فشرده : 24

5/500/000

سه شنبه الی پنج شنبه :17-09

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

1397/01/07

فشرده : 24

5/940/000

سه شنبه الی پنج شنبه :17-09

Rotary

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1397/01/05

فشرده : 24

5/940/000

یکشنبه الی سه شنبه :17-09

Primavera(p6)

1397/01/07

فشرده : 24

4/400/000

سه شنبه الی پنج شنبه :17-09

صنایع و مدیریت

MSP(Microsoft Project)

1397/01/05

فشرده : 24

3/850/000

یکشنبه الی سه شنبه :17-09

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

1397/01/07

فشرده : 24

4/730/000

سه شنبه الی پنج شنبه :17-09

مکانیک

مدلسازی و طراحی CATIA I

1397/01/07

فشرده : 24

5/000/000

سه شنبه الی پنج شنبه :17-09

ABAQUS I

1397/01/05

فشرده : 24

5/000/000

یکشنبه الی سه شنبه :17-09

ANSYS Workbench 1

1397/01/05

فشرده : 24

4/800/000

یکشنبه الی سه شنبه :17-09

ANSYS FLUENT 1

1397/01/07

فشرده : 24

4/950/000

سه شنبه الی پنج شنبه :17-09

AUTO CAD 2D

1397/01/05

فشرده : 24

3/000/000

یکشنبه الی سه شنبه :17-09

CARRIER

1397/01/07

فشرده : 24

4/840/000

سه شنبه الی پنج شنبه :17-09

تاسیسات و تهویه مطبوع


طراحی
HVAC I

1397/01/05

فشرده : 24

5/060/000

یکشنبه الی سه شنبه :17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

1397/01/05

فشرده : 24

5/000/000

یکشنبه الی سه شنبه :17-09

برق

طراحی تابلوهای (MV/LV)

1397/01/07

فشرده : 24

5/000/000

سه شنبه الی پنج شنبه :17-09

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

1397/01/07

فشرده : 24

5/170/000

سه شنبه الی پنج شنبه :17-09

تئوری طراحی ابزار دقيق

1397/01/05

فشرده : 24

5/500/000

یکشنبه الی سه شنبه :17-09

ابزار دقیق

تهیه مدارک مهندسی

1397/01/07

فشرده : 24

5/390/000

سه شنبه الی پنج شنبه :17-09

Control Valve & Safety Valve

1397/01/07

فشرده : 24

5/940/000

سه شنبه الی پنج شنبه :17-09

تخفیف ویژه عید نوروز : 20 درصد

تمام دوره ها به صورت آنلاین و با 30 درصد تخفیف برگزار خواهد شد.