برنامه دوره های نیمه دوم اسفند سال 1396 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهریه ( ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

کارشناس دفترفنی اجرا
Piping , Support))

1396/12/24

فشرده : 16

4/800/000

پنج شنبه  الی جمعه  ساعت: 17-9

Piping Design

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

1396/12/14

32

3/300/000

شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

1396/12/09

فشرده : 24

5/500/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

اصول طراحی خطوط انتقال ( Pipe line)

1396/12/23

فشرده : 20

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
(برای تهیه دیتا شیت)

1396/12/23

فشرده : 24

4/600/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

Process Design

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

1396/12/09

فشرده : 24

5/200/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

FIX Equipment Design

شناخت و مبانی توربین گازی

1396/12/23

فشرده : 24

5/600/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

Rotary Equipment

تجهیزات دوار در صنایع نفت،گاز،نیروگاهی و اتمی

1396/12/23

فشرده : 24

6/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

1396/12/23

فشرده : 24

5/600/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

Primavera(p6)

1396/12/16

فشرده : 24

4/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

صنایع و مدیریت

Cost Control

1396/12/24

فشرده : 16

4/500/000

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

1396/12/23

فشرده : 24

4/900/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

مکانیک

مدلسازی و طراحی CATIA I

1396/12/18

عادی: 40

5/700/000

جمعه  ساعت:14-09

ABAQUS I

1396/12/16

فشرده : 24

5/200/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

ANSYS Workbench 1

1396/12/23

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

AUTO CAD 2D

1396/12/10

عادی: 30

2/350/000

پنج شنبه  ساعت: 14-09

AUTO CAD 2D

1396/12/16

فشرده : 24

2/350/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

تاسیسات بیمارستانی

1396/12/16

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

تاسیسات و تهویه مطبوع

اصول طراحی و کارکرد چیلرها و دستگاه خنک کن

1396/12/23

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

سیستم های اعلان و اطفاء حریق

1396/12/23

فشرده : 24

4/800/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09


طراحی
HVAC I

1396/12/23

فشرده : 24

4/800/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

1396/12/09

فشرده : 24

4/800/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

برق

طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

1396/12/23

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزار DIGSILENT

1396/12/23

فشرده : 24

5/500/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

رله ، حفاظت و پیکره بندی رله ها با نرم افزار Digsi زیمنس

1396/12/16

فشرده : 24

5/880/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

باتری شارژر و UPS
ساختمان، اصول عملکرد، سایزینگ و تعمیر و نگهداری

1396/12/16

فشرده : 24

5/880/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی پست های فشار قوی-بخش HV

1396/12/23

فشرده : 24

5/880/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV

1396/12/16

فشرده : 24

5/880/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی تابلوهای (MV/LV)

1396/12/16

فشرده : 24

4/800/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

AutoCAD Electrical

1396/12/16

فشرده : 24

4/800/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

Intergraph INTools

1396/12/16

فشرده : 24

6/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

ابزار دقیق

تئوری  طراحی ابزار دقيق

1396/12/16

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

تهیه مدارک مهندسی

1396/12/09

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

PLC  مقدماتی(LOGO-S7-200)

1396/12/16

فشرده : 24

4/500/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE2014(مقدماتی)

1396/12/16

فشرده : 24

6/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

عمران