برنامه دوره های نیمه اول اسفند ماه سال 1396 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

شهریه ( ريال)

روزهای برگزاری

دپارتمان

تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته

1396/12/16

فشرده : 24

6/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

Piping design

تحليل تنش با CAESAR II

1396/12/09

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی و مدلسازی با  PDMS

1396/12/02

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی و مدلسازی با  PDMS

1396/11/27

عادی: 30

5/100/000

    جمعه  ساعت  :14:00-09:00

PDMSپیشرفته 
( (Catalogue PDMS, Admin PDMS)

1396/12/09

فشرده : 24

6/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

PDMSتكميلی 
Plant wave, Design, Draft))

1396/12/16

فشرده : 20

5/500/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

1396/12/10

فشرده : 16

5/000/000

پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کارشناس دفترفنی اجرا
Piping , Support))

1396/12/02

فشرده : 16

4/800/000

چهارشنبه  الی پنج شنبه  ساعت: 17-9

طراحی خطوط لوله گاز و نفت براساس ASME B31.4, B31.8

1396/12/17

فشرده : 16

3/500/000

پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز بر اساس ASME B31.4,8

1396/12/16

فشرده : 24

5/100/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

ASME B31.3كد طراحی

1396/12/10

فشرده : 16

5/100/000

پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

اصول طراحی خطوط انتقال ( Pipe line)

1396/12/02

فشرده : 20

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipe Phase

1396/12/17

فشرده : 16

4/500/000

پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

Process Design

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
(برای تهیه دیتا شیت)

1396/12/02

فشرده : 24

4/600/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

1396/12/16

فشرده : 24

5/600/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

1396/12/09

فشرده : 24

4/600/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite
و کد
ASME Sec.VIII Div I

1396/12/09

فشرده : 24

5/200/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

FIX Equipment Design

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis 

1396/12/16

فشرده : 24

5/500/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/12/16

فشرده : 24

5/200/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

1396/12/02

فشرده : 24

5/200/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

شناخت توربین گازی پیشرفته 

1396/12/16

فشرده : 24

5/600/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

Rotary

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

1396/12/02

فشرده : 24

5/600/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/12/09

فشرده : 24

5/600/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

Primavera(p6)

1396/12/02

فشرده : 24

4/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

صنایع و مدیریت

مدیریت پروژه با استانداردPMBOK

1396/12/09

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

ساخت داشبورد های مدیریتی  در اکسل

1396/12/10

فشرده : 16

3/500/000

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

COMFAR III

1396/12/09

فشرده : 24

5/300/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

کاربرد اکسل در کنترل پروژه

1396/12/17

فشرده : 16

3/500/000

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

Cost Control

1396/12/03

فشرده : 16

4/500/000

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

MSP(Microsoft Project)

1396/12/09

فشرده : 24

3/900/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

1396/12/02

فشرده : 24

4/900/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

مکانیک

ABAQUS I

1396/12/02

فشرده : 24

5/200/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

ANSYS FLUENT 1

1396/12/02

فشرده : 24

4/900/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

AUTO CAD 2D

1396/12/02

فشرده : 24

2/350/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

CARRIER

1396/12/16

فشرده : 24

4/600/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

تاسیسات و تهویه مطبوع

طراحی وانتخاب آسانسور و پله برقی درساختمان

1396/12/09

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

اصول طراحی و کارکرد چیلرها و دستگاه خنک کن

1396/12/16

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی سونا، استخر و جکوزی

1396/12/17

فشرده : 18

4/600/000

پنج شنبه  الی جمعه ساعت:-18:00 -1300

Revit 2016 Mep  مکانیکال

1396/12/16

فشرده : 24

5/500/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

اصول طراحی سیستم های بخار

1396/12/16

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09


طراحی
HVAC I

1396/12/02

فشرده : 24

4/800/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

1396/12/02

فشرده : 24

4/800/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

برق

طراحی تابلوهای (MV/LV)

1396/12/02

فشرده : 24

4/800/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی تاسیسات الکتریکی
جریان ضعیف و 
BMS

1396/12/10

فشرده : 16

5/000/000

پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

رله ، حفاظت و پیکره بندی رله ها با نرم افزار Digsi زیمنس

1396/12/16

فشرده : 24

5/880/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

باتری شارژر و UPS
ساختمان، اصول عملکرد، سایزینگ و تعمیر و نگهداری

1396/12/16

فشرده : 24

5/880/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV

1396/12/16

فشرده : 24

5/880/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

حفاظت و رله پیشرفته - گرایش خط و پست

1396/12/16

فشرده : 24

5/880/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

نقشه کشی واحدهای صنعتی و ساختمانی با Revit Mep Electrical

1396/12/16

فشرده : 24

5/500/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

مهندسی روشنایی و نرم افزار   Dialux

1396/12/09

فشرده : 24

4/800/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

AutoCAD Electrical

1396/12/02

فشرده : 24

4/800/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان
( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 95

1396/12/09

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

موتورهای الکتریکی

1396/12/10

فشرده : 16

4/800/000

پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

ارتینگ ابزار دقیق

1396/12/02

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

نرم افزار EPLAN

1396/12/17

فشرده : 16

4/800/000

پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

1396/12/09

فشرده : 24

4/800/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

Intergraph INTools

1396/12/02

فشرده : 24

6/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

ابزار دقیق

تهیه مدارک مهندسی

1396/12/02

فشرده : 24

5/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

 (‍S7-300 ) PLC 1

1396/12/09

فشرده : 24

4/800/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

 (‍S7-300 ) PLC 2

1396/12/16

فشرده : 24

4/900/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

PLCS7300(II) –TIA PORTAL

1396/12/16

فشرده : 24

4/500/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی تخصصی سیستم های اعلان حریق ( F&G)و تشخیص گاز

1396/12/10

فشرده : 16

4/200/000

پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

PLC  مقدماتی(LOGO-S7-200)

1396/12/02

فشرده : 24

4/500/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(مقدماتی)

1396/12/09

فشرده : 24

6/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09

عمران

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE2014(مقدماتی)

1396/12/16

فشرده : 24

6/000/000

چهارشنبه الی جمعه ساعت: 17-  09