برگزاری دوره آموزشی Autocad Electrical ویژه کارکنان شرکت نفتخیز جنوب

 

   به گزارش واحد آموزش سازمانی موسسه آموزش عالی نوین پارسیان، دوره یاد شده در قالب 24 ساعت آموزش در تاریخ 30 دیماه الی 3 بهمن 96 برگزار شد.

 

از مهمترین سرفصل های این دوره:

1.مقدمه: معرفی و بررسی فضای کاری نرم افزار و تنظیمات اصلی برنامه

2.انجام ترسیمات در محیط برنامه: آشنایی با نحوه ایجاد اسناد ، ذخیره سازی ، صادر کردن آنها ، ترسیم اشکال مختلف هندسی و ...

3.آشنایی با نوار ابزارها و دستورات: آشنایی با نحوه جابجایی، تغییر مقیاس Mirror، Offset  ، Strech ، Extend ، Trim ، Chamfer ، Fillet و ....

4.آشنایی با دستورات نوشتاری: آشنایی با نحوه درج انواع متن در ترسیمات ، اندازه گذاری، درج جدول در سند، آشنایی با مفهوم لایه ها و سایر دستورات تکمیلی

5.مدیریت پروژه: بررسی ابزارهای مدیریت پروژه

6.آشنایی با نمادهای استاندارد نقشه کشی: آشنایی با نحوه دسترسی به لیست نمادهای الکتریکی، آشنایی با امکانات کنترل مدار ، روشهای درج انواع Component، مدیریت و ویرایش سیم کشی ها و ...

7.پروژه عملی: انجام چندین پروژه عملی

8.بررسی تکمیلی امکانات موجود در نرم افزار: بررسی سایر امکانات موجود در نرم افزار، مدیریت ترسیمات توسط گزارشات، نحوه وارد و صادر کردن داده ها ، نحوه استفاده از تبدیل در مدارها....  

 

دوره Autocad Electrical از مجموعه دوره های آموزشی دپارتمان برق است.