برنامه دوره های نیمه دوم بهمن ماه سال 1396 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

طراحی و مدلسازی با  PDMS

1396/11/27

عادی: 30

   جمعه  ساعت  :14:00-09:00

Piping design

تحليل تنش با CAESAR II

1396/11/12

عادی: 28

پنج شنبه ساعت : 13-9

طراحی تخصصی   PIPING
( انتخاب جنس مواد،طراحی
Piping و Support)

1396/11/14

عادی: 72

شنبه تا چهارشنبه ( 3هفته متوالی)
ساعت: 21-17

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

1396/11/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ASME B31.3كد طراحی

1396/11/26

فشرده : 16

پنج شنبه و  الی جمعه  17-09

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

1396/11/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Process Design

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

1396/11/15

عادی: 30

یک شنبه ها و سه شنبه ها 20/30-17/30

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

1396/11/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite
و کد
ASME Sec.VIII Div I

1396/11/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

FIX Equipment

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/11/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

آموزش نرم افزار  AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

1396/11/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis 

1396/11/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی،محاسبه،انتخاب پمپ های پیشرفته

1396/11/25

عادی: 24

سه شنبه  ساعت :21-17

Rotary

CARRIER

1396/11/14

عادی: 30

شنبه  ساعت: 21-17

تاسیسات و تهویه مطبوع


طراحی
HVAC I

1396/11/20

عادی: 60

جمعه  ساعت: 19:30-14

Revit 2016 Mep  مکانیکال

1396/11/14

فشرده : 24

شنبه ، سه شنبه ساعت: 21-17

اصول طراحی سیستم های بخار

1396/11/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی تابلوهای (MV/LV)

1396/11/29

عادی: 30

یکشنبه ساعت: 21-17

برق

باتری شارژر و UPS
ساختمان، اصول عملکرد، سایزینگ و تعمیر و نگهداری

1396/11/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

AutoCAD Electrical

1396/11/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی پست های فشار قوی-بخش lv

1396/11/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تئوری طراحی ابزار دقيق

1396/11/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ابزار دقيق

Control Valve & Safety Valve

1396/11/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09