دوره های نیمه اول بهمن ماه مجتمع فنی عالی نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

تحليل تنش با CAESAR II

1396/11/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

PIPING

تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته

1396/11/11

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تحليل تنش با CAESAR II

1396/11/12

عادی: 28

پنج شنبه ساعت : 13-9

طراحی تخصصی   PIPING
( انتخاب جنس مواد،طراحی
Piping و Support)

1396/11/14

عادی: 72

شنبه تا چهارشنبه ( 3هفته متوالی)
ساعت: 21-17

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

1396/11/01

عادی: 32

شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز بر اساس ASME B31.4,8

1396/11/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
(برای تهیه دیتا شیت)

1396/11/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Process Design

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/11/11

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

FIX Equipment Design

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

1396/11/10

عادی: 24

سه شنبه  ساعت:21-17

طراحی،محاسبه،انتخاب پمپ های پیشرفته

1396/11/17

عادی: 24

سه شنبه  ساعت :21-17

Rotary

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

1396/11/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

توربین بخار

1396/11/12

فشرده : 16

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/11/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Primavera(p6)

1396/11/01

عادی: 30

یکشنبه وسه شنبه  ساعت:20:30-17:30

صنایع و مدیریت

مدیریت پروژه با استانداردPMBOK

1396/11/18

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

COMFAR III

1396/11/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

MSP(Microsoft Project)

1396/11/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

AUTO CAD 2D

1396/11/13

عادی: 30

جمعه ساعت: 14-09

مکانیک

ANSYS FLUENT 1

1396/11/05

عادی: 50

پنج شنبه  ساعت :14-09

ANSYS Workbench 1

1396/11/11

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

AUTO CAD 2D

1396/11/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

CARRIER

1396/11/07

عادی: 30

شنبه  ساعت: 21-17

تاسیسات و تهویه مطبوع


CARRIER

1396/11/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تاسیسات بیمارستانی

1396/11/11

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

اصول طراحی سیستم های بخار

1396/11/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

1396/11/07

عادی: 30

شنبه ساعت: 21-17

برق


طراحی سیستم ارتینگ به کمک نرم افزار
CYME GRD

1396/11/11

فشرده : 16

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

رله ، حفاظت و پیکره بندی رله ها با نرم افزار Digsi زیمنس

1396/11/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی پست های فشار قوی-بخش HV

1396/11/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

موتورهای الکتریکی

1396/11/05

فشرده : 16

پنج شنبه و جمعه ساعت:17-09

AutoCAD Electrical

1396/11/18

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تئوری طراحی ابزار دقيق

1396/11/05

عادی: 40

پنج شنبه  ساعت: 17:00-13:00

ابزار دقيق

Intergraph INTools

1396/11/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی تخصصی سیستم های اعلان حریق ( F&G)و تشخیص گاز

1396/11/05

فشرده : 16

 پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

PLC  مقدماتی(LOGO-S7-200)

1396/11/11

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی سازه های صنعتی

1396/11/04

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

عمران