دوره های نیمه دوم دی ماه مجتمع فنی عالی نوین پارسیان


نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

1396/10/27

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Piping

PDMSتكميلی 
Plant wave, Design, Draft))

1396/10/27

فشرده : 20

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی و مدلسازی با  PDMS

1396/10/13

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

PDMSپیشرفته 
( (Catalogue PDMS, Admin PDMS)

1396/10/20

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز بر اساس ASME B31.4,8

1396/10/28

فشرده : 24

پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

1396/010/27

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Process Design

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
(برای تهیه دیتا شیت)

1396/10/20

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/10/14

عادی: 40

پنج شنبه  ساعت: 13:00-09:00

FIX Equipment Design

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/10/27

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

1396/10/27

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

آموزش نرم افزار  AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

1396/10/27

عادی: 24

چهار شنبه ساعت : 21-17

طراحی،محاسبه،انتخاب پمپ های پیشرفته

1396/10/26

عادی: 28

سه شنبه  ساعت :21-17

Rotary

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/10/20

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Primavera(p6)

1396/10/27

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

صنایع و مدیریت

ساخت داشبورد های مدیریتی  در اکسل

1396/10/28

فشرده : 16

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی CATIA I

1396/10/15

عادی: 40

جمعه  ساعت:14-09

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

1396/10/17

عادی: 40

: یکشنبه و سه شنبه   ساعت: 21-17

طراحی HVAC I

1396/10/29

عادی: 60

جمعه  ساعت: 19:30-14

تاسیسات و تهویه مطبوع


CARRIER

1396/10/27

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی HVACII  )سرمایش-پیشرفته )

1396/10/11

عادی: 50

دوشنبه  ساعت: 21-17

سیستم های اعلان و اطفاء حریق

1396/10/13

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Revit 2016 Mep  مکانیکال

1396/10/16

عادی: 40

شنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

1396/10/13

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

برق


طراحی پستهای فشار قوی - بخش
LV

1396/10/20

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

نرم افزار EPLAN

1396/10/17

فشرده : 16

یکشنبه  الی دو شنبه  ساعت: 17-09

 طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

1396/10/18

عادی: 30

دوشنبه ساعت:21-17

آموزش هوشمند سازی ساختمان ( smart home)

1396/10/27

فشرده : 20

چهارشنبه الی جمعه  17-09

AutoCAD Electrical

1396/10/12

عادی: 35

سه شنبه  ساعت: 20-17

تئوری طراحی ابزار دقيق

1396/10/27

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ابزار دقيق

تهیه مدارک مهندسی

1396/10/20

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

‍PLC 1

1396/10/13

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی سازه های صنعتی

1396/10/13

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

عمران