نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

1396/10/07

عادی : 24

پنج شنبه ساعت : 17-13

 

طراحی و مدلسازی با  PDMS

1396/10/02

عادی: 30

شنبه و سه شنبه ساعت :  20:00-:0017

PDMSپیشرفته 
( (Catalogue PDMS, Admin PDMS)

1396/10/20

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز بر اساس ASME B31.4,8

1396/10/06

فشرده : 24

پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

1396/010/13

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Process Design

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی
Aspen HYSYS Dynamic

1396/10/14

فشرده : 16

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
(برای تهیه دیتا شیت)

1396/10/06

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/10/13

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Fix Equipment

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/10/07

عادی: 40

پنج شنبه  ساعت: 13:00-09:00

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

1396/10/06

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/10/06

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Rotary

COMFAR III

1396/10/06

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

صنایع و مدیریت

ساخت داشبورد های مدیریتی  در اکسل

1396/10/14

فشرده : 16

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی CATIA I

1396/10/01

عادی: 40

جمعه  ساعت:14-09

مکانیک

ANSYS Workbench 1

1396/10/12

عادی: 50

سه شنبه  ساعت: 21-17

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

1396/10/11

عادی: 40

: دوشنبه  ساعت: 21-17

ABAQUS I

1396/10/03

عادی: 40

يكشنبه ساعت: 21-17

طراحی HVAC I

1396/10/15

عادی: 60

جمعه  ساعت: 19:30-14

تاسیسات و تهویه مطبوع

طراحی HVAC I

1396/10/06

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی HVAC III
(آب و فاضلاب ، آتش نشانی  و گازرسانی

1396/10/01

عادی: 50

جمعه ساعت30 :13-08:30

طراحی HVACII  )سرمایش-پیشرفته )

1396/10/04

عادی: 50

دوشنبه  ساعت: 21-17

سیستم های اعلان و اطفاء حریق

1396/10/13

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

اصول طراحی سیستم های بخار

1396/10/20

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

1396/10/06

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

برق

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان
( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 96

1396/10/20

فشرده : 24

پنج شنبه الی جمعه  17-09

طراحی تابلوهای (MV/LV)

1396/10/13

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

 طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

1396/10/04

عادی: 30

دوشنبه ساعت:21-17

طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

1396/10/06

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

رله ، حفاظت و پیکره بندی رله ها با نرم افزار Digsi زیمنس 96)

1396/10/13

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تئوری طراحی ابزار دقيق

1396/10/20

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ابزار دقيق

تهیه مدارک مهندسی

1396/10/13

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

‍PLC 1

1396/10/06

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی سازه های صنعتی

1396/10/13

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

عمران