دوره های نیمه دوم آذر ماه مجتمع فنی عالی نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

تحليل تنش با CAESAR II

1396/09/22

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Piping Design

اصول اجرا در Piping

1396/09/30

فشرده : 16

پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

طراحی تخصصی   PIPING
( انتخاب جنس مواد،طراحی
Piping و Support)

1396/09/23

عادی: 72

پنجشنبه وجمعه ساعت:17-09


تحليل تنش با
CAESAR II

1396/09/30

عادی: 28

پنج شنبه ساعت : 13-9

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

1396/09/22

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی و مدلسازی با  PDMS

1396/09/25

عادی: 30

شنبه و سه شنبه ساعت :  20:00-17:00

PDMSپیشرفته 
( (Catalogue PDMS, Admin PDMS)

1396/09/29

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

1396/09/30

فشرده : 16

پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

1396/09/13

عادی: 30

دوشنبه ساعت :20:30-17:30

Process Design

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
(برای تهیه دیتا شیت)

1396/09/29

عادی: 30

چهارشنبه  ساعت:20:30-17:30

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis 

1396/09/29

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

FIX Equipment Design

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/09/27

عادی: 40

دوشنبه ساعت: 21-17

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

1396/09/21

عادی: 24

سه شنبه  ساعت:21-17

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

1396/09/28

عادی: 24

یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

آموزش نرم افزار  AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

1396/09/29

عادی: 24

چهار شنبه ساعت : 21-17

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/09/29

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/09/22

عادی: 28

چهارشنبه  ساعت :21-17

Rotary

طراحی،محاسبه،انتخاب پمپ های پیشرفته

1396/09/29

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

MSP(Microsoft Project)

1396/09/28

عادی: 30

یکشنبه وسه شنبه  ساعت:20:30-17:30

صنایع و مدیریت

ساخت داشبورد های مدیریتی  در اکسل

1396/09/23

فشرده : 16

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

مدلسازی و طراحی CATIA I

1396/09/24

عادی: 40

جمعه  ساعت:14-09

مکانیک

ANSYS Workbench 1

1396/09/28

عادی: 50

سه شنبه  ساعت: 21-17

ABAQUS I

1396/09/26

عادی: 40

يكشنبه ساعت: 21-17

ANSYS FLUENT 1

1396/09/30

عادی: 50

پنج شنبه  ساعت :19-14

ANSYS FLUENT 2

1396/09/21

عادی: 40

پنج  شنبه  ساعت: 19-14و سه شنبه ساعت :21:00-17:00

طراحی HVAC I

1396/09/24

عادی: 60

جمعه  ساعت: 19:30-14

تاسیسات و تهویه مطبوع

طراحی HVAC III
(آب و فاضلاب ، آتش نشانی  و گازرسانی

1396/09/24

عادی: 50

جمعه ساعت30 :13-08:30

CARRIER

1396/09/25

عادی: 30

شنبه  ساعت: 21-17

Revit 2016 Mep  مکانیکال

1396/09/29

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی HVACII  )سرمایش-پیشرفته )

1396/09/27

فشرده : 24

دوشنبه  ساعت: 21-16

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

1396/09/29

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

برق

مهندسی روشنایی و نرم افزار  Dialux

1396/09/22

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی تابلوهای (MV/LV)

1396/09/19

عادی: 30

 یکشنبه  ساعت:21-17

 طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

1396/09/27

عادی: 30

دوشنبه ساعت:21-17

طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

1396/09/22

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

رله ، حفاظت و پیکره بندی رله ها با نرم افزار Digsi زیمنس 96)

1396/09/29

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی استاتیکی و دینامیکی خطی و غیر خطی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(پیشرفته)

1396/09/22

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

عمران

‍PLC 1

1396/09/22

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ابزار دقيق

تهیه مدارک مهندسی

1396/09/23

عادی: 40

پنج شنبه  ساعت:12:30-08:30

تئوری طراحی ابزار دقيق

1396/09/22

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09