برنامه دوره های نیمه اول آذر ماه سال 1396 نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

تحليل تنش با CAESAR II

1396/09/01

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Piping Design

اصول اجرا در Piping

1396/09/09

فشرده : 16

پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

1396/09/04

عادی: 32

شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

PDMSتكميلی 
Plant wave, Design, Draft))

1396/09/08

فشرده : 20

چهارشنبه الی جمعه  17-09

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

1396/09/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

کارشناس دفترفنی اجرا
Piping , Support))

1396/09/01

فشرده : 16

چهارشنبه   الی پنج شنبه ساعت: 17-09

شبیه سازی فرآیندبا Aspen Hysys پیشرفته

1396/09/11

عادی: 40

شنبه ساعت: 21-17

Process Design

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

1396/09/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite
و کد ASME Sec.VIII Div I

1396/09/02

عادی: 40

پنج شنبه  ساعت:17-13

FIX Equipment Design

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite
و کد ASME Sec.VIII Div I

1396/09/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/09/04

عادی: 28

: شنبه و چهارشنبه  ساعت :21-17

Rotary

طراحی،محاسبه،انتخاب پمپ های پیشرفته

1396/09/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

شناخت و مبانی توربین گازی

1396/09/01

عادی: 24

چهارشنبه  ساعت :21-17

ساخت داشبورد های مدیریتی  در اکسل

1396/09/02

فشرده : 16

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

صنایع و مدیریت

AUTO CAD 2D

1396/09/01

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

مکانیک

ANSYS FLUENT 1

1396/09/02

عادی: 50

: پنج شنبه  ساعت :14-09

ANSYS FLUENT 2

1396/09/02

عادی: 40

سه شنبه ساعت :21:00-17:00و پنج شنبه ساعت :19:00- 14:00

Revit 2016 Mep  مکانیکال

1396/09/01

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تاسیسات و تهویه مطبوع

طراحی HVAC III
(آب و فاضلاب ، آتش نشانی  و گازرسانی

1396/09/10

عادی: 50

جمعه ساعت30 :13-08:30

طراحی HVACII  )سرمایش-پیشرفته )

1396/09/06

فشرده : 24

دوشنبه  ساعت: 21-17

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

1396/09/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

برق

مهندسی روشنایی و نرم افزار  Dialux

1396/09/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی تابلوهای (MV/LV)

1396/09/19

عادی: 30

 یکشنبه  ساعت:21-17

آموزش هوشمند سازی ساختمان ( smart home)

1396/09/01

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

AutoCAD Electrical

1396/09/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان
( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 96

1396/09/01

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

رله ، حفاظت و پیکره بندی رله ها با نرم افزار Digsi زیمنس 96)

1396/09/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(مقدماتی)

1396/09/01

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

عمران

‍PLC 1

1396/09/08

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ابزار دقيق

طراحی تخصصی سیستم های اعلان حریق ( F&G)و تشخیص گاز

1396/09/09

فشرده : 16

پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

PLC  مقدماتی(LOGO-S7-200)

1396/09/01

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Control Valve & Safety Valve

1396/09/08

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تئوری طراحی ابزار دقيق

1396/09/01

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09