دوره های نیمه اول آبان ماه مجتمع فنی عالی نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

تحليل تنش با CAESAR II

1396/08/10

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Piping Design

اصول اجرا در Piping

1396/08/11

فشرده : 16

پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

1396/08/06

عادی: 32

شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

PDMSتكميلی 
Plant wave, Design, Draft))

1396/08/03

فشرده : 20

چهارشنبه الی جمعه  17-09

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

1396/08/10

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

1396/08/04

فشرده : 16

پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

ASME B31.3كد طراحی

1396/08/11

فشرده : 16

پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

کارشناس دفترفنی اجرا
Piping , Support))

1396/08/04

فشرده : 16

پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته

1396/08/03

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

1396/08/10

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Process Design

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

1396/08/03

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipe Phase

1396/08/11

فشرده : 16

پنج  شنبه الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه کشی تجهیزات ثابت با نرم افزار اتوکد

1396/08/02

عادی: 24

یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

FIX Equipment Design

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/08/06

عادی: 40

 شنبه  ساعت:21-17

آموزش نرم افزار  AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

1396/08/10

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

1396/08/04

عادی: 24

سه  شنبه  ساعت:21-17

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/07/26

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Rotary

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

1396/08/01

عادی: 28

 دوشنبه ساعت :21-17

توربین بخار

1396/08/11

فشرده : 16

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

نحوه شفاف سازی فنی ، آنالیز و ارزیابی فنی سازندگان – پمپ های سانتریفیوژ

1396/08/04

فشرده : 16

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

1396/08/10

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ساخت داشبورد های مدیریتی  در اکسل

1396/08/04

فشرده : 16

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

صنایع و مدیریت

Primavera(p6)

1396/08/02

عادی: 30

یکشنبه وسه شنبه  ساعت:20:30-17:30

MSP(Microsoft Project)

1396/07/30

عادی: 30

یکشنبه وسه شنبه  ساعت:20:30-17:30

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

1396/08/08

عادی: 40

پنج شنبه ها  ساعت :14-09 و سه شنبه ها ساعت 17 الی 21

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

1396/08/10

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ANSYS FLUENT 2

1396/08/04

عادی: 40

پنج شنبه  ساعت: 19-14

Revit 2016 Mep  مکانیکال

1396/08/09

عادی: 40

یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

تاسیسات و تهویه مطبوع

طراحی HVAC III
(آب و فاضلاب ، آتش نشانی  و گازرسانی

1396/08/12

عادی: 50

جمعه ساعت30 :13-08:30

طراحی HVAC I

1396/08/10

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی
جریان ضعیف و  BMS

1396/08/04

فشرده : 16

پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

برق

مهندسی روشنایی و نرم افزار  Dialux

1396/08/10

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی تابلوهای (MV/LV)

1396/08/07

عادی: 30

 یکشنبه  ساعت:21-17

طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

1396/08/10

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان
( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 96)

1396/08/02

عادی: 30

 سه شنبه   ساعت:21-17

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(مقدماتی)

1396/08/03

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

عمران

‍PLC 1

1396/08/03

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ابزار دقيق

طراحی تخصصی سیستم های اعلان حریق ( F&G)و تشخیص گاز

1396/08/11

فشرده : 16

پنجشنبه الی جمعه ساعت:17-09

تئوری طراحی ابزار دقيق

1396/08/4

عادی: 40

پنج شنبه  ساعت: 17-13