برنامه دوره های نیمه اول مهر ماه سال 1396 نوین پارسیان

 

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

تحليل تنش با CAESAR II

1396/07/06

عادی: 24

پنج شنبه ساعت : 14-9

Piping Design

PDMSپیشرفته 
( (Catalogue PDMS, Admin PDMS)

1396/07/12

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی و مدلسازی با  PDMS

1396/07/15

عادی: 30

شنبه ساعت : 20:30-17:30
              سه شنبه ساعت  :20:30-17:30

طراحی  Piping پیشرفته

1396/07/12

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

1396/07/12

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Process Design

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

1396/07/26

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
(برای تهیه دیتا شیت)

1396/07/19

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite
و کد ASME Sec.VIII Div I

1396/07/06

عادی: 40

پنج شنبه  ساعت:17-13

FIX Equipment Design

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/07/15

عادی: 40

 شنبه  ساعت:17-13

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

1396/07/12

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

شناخت و مبانی توربین گازی

1396/07/05

عادی: 24

دوشنبه و چهارشنبه  ساعت :21-17

Rotary

MSP(Microsoft Project)

1396/07/04

عادی: 30

سه شنبه  ساعت:20:30-17:30

صنایع و مدیریت

آشنایی با متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی با اکسل

1396/07/13

فشرده : 16

چهارشنبه الی جمعه  17-09

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

1396/07/19

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

1396/07/12

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ABAQUS I

1396/07/12

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ANSYS FLUENT 1

1396/07/06

عادی: 50

پنج شنبه ساعت :14-09

AUTO CAD 2D

1396/07/15

عادی: 30

شنبه و دوشنبه ساعت: 20:30-17:30
جمعه ساعت: 14-09

CARRIER

1396/07/12

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تاسیسات و تهویه مطبوع

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

1396/07/15

عادی: 30

شنبه ساعت: 21-17

برق

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

1396/07/03

عادی: 30

دوشنبه ساعت:21-17

نرم افزار EPLAN

1396/07/13

فشرده :16

پنج شنبه  الی جمعه ساعت: 17-09

نقشه کشی واحدهای صنعتی و ساختمانی با Revit Mep Electrical

1396/07/12

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

موتورهای الکتریکی

1396/07/13

فشرده :16

پنج شنبه  و جمعه  17-09

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان
( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 96)

1396/07/18

عادی: 30

سه شنبه  ساعت:21-17

طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

1396/07/12

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(مقدماتی)

1396/07/12

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

عمران

متره برآورد صورت وضعیت با نرم افزار تدکار و اکسل

1396/08/24

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

PLC  مقدماتی(LOGO-S7-200)

1396/07/12

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ابزار دقيق