برنامه نیمه دوم شهریور ماه نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

طراحی پایه در پروژ ه های نفت و گازی و نیروگاهی

1396/06/25

عادی: 32

  شنبه تا چهارشنبه ساعت :21-17

Piping

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

1396/06/22

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

PDMSپیشرفته 
( (Catalogue PDMS, Admin PDMS)

1396/07/05

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

اصول اجرا در Piping

1396/06/23

فشرده : 16

پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

1396/06/19

عادی: 30

یکشنبه  ساعت: 20:30- 17:30

Process

بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

1396/06/29

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis 

1396/06/29

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

FIX Equipment Design

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/07/01

عادی: 40

شنبه  ساعت: 21-17

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite
و کد ASME Sec.VIII Div I

1396/07/06

عادی: 40

پنج شنبه  ساعت:17-13

توربین بخار

1396/07/06

فشرده : 16

پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

rotary

شناخت و مبانی توربین گازی

1396/07/05

عادی: 24

دوشنبه و چهارشنبه  ساعت :21-17

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

1396/06/22

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

مکانیک

AUTO CAD 2D

1396/07/05

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ANSYS Workbench 2

1396/07/18

عادی: 40

سه شنبه ها ساعت:14-09

ANSYS FLUENT 1

1396/07/06

عادی: 50

پنج شنبه ساعت :14-09

مدلسازی و طراحی CATIA I

1396/06/31

عادی: 40

جمعه  ساعت:14-09

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

1396/06/20

عادی: 40

دوشنبه  ساعت: 21-17

CARRIER

1396/07/05

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تاسیسات و تهویه مطبوع

Revit 2016 Mep  مکانیکال

1396/06/28

عادی: 40

یکشنبه، سه شنبه ساعت: 21-17

طراحی HVAC I

1396/07/07

عادی: 60

جمعه  ساعت: 19:30-14

Cost Control

1396/06/23

فشرده : 16

پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

صنایع

کاربرد اکسل در کنترل پروژه

1396/07/06

فشرده : 16

پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

1396/07/15

عادی: 30

شنبه  ساعت:21-17

برق

ارتینگ ابزار دقیق

1396/06/29

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی سیستم ارتینگ به کمک نرم افزار CYME GRD

1396/07/06

فشرده :16

پنج شنبه الی جمعه  17-09

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان
( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 96)

1396/07/18

عادی: 30

سه شنبه  ساعت:21-17

رله ، حفاظت و پیکره بندی رله ها با نرم افزار Digsi زیمنس

1396/06/22

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی تاسیسات الکتریکی
جریان ضعیف و  BMS

1396/08/04

فشرده :16

پنج شنبه الی جمعه  17-09

طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV

1396/06/29

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE2014(مقدماتی)

1396/06/29

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

عمران

تهیه مدارک مهندسی

1396/06/30

عادی: 40

پنج شنبه  ساعت:18:30-13:30

ابزار دقیق

Control Valve & Safety Valve

1396/06/22

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09