برنامه دوره ها نیمه اول شهریور ماه سال 1396 نوین پارسیان

 

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

طراحی تخصصی   PIPING
( انتخاب جنس مواد،طراحی
Piping و Support)

1396/06/03

عادی: 72

پنجشنبه وجمعه ساعت:17-09

Piping

تحليل تنش با CAESAR II

1396/06/09

عادی: 24

پنج شنبه ساعت : 14-9

تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته

1396/06/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی  Piping پیشرفته

1396/06/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی و مدلسازی با  PDMS

1396/06/04

عادی: 30

شنبه ساعت :  30/20-30/17
              سه شنبه ساعت  :20:30-17:30

PDMSپیشرفته 
( (Catalogue PDMS, Admin PDMS)

1396/06/15

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ASME B31.3كد طراحی

1396/06/15

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

1396/06/15

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

1396/06/05

عادی: 30

یکشنبه  ساعت: 20:30- 17:30

Process

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی
Aspen HYSYS Dynamic

1396/05/26

فشرده : 16

پنج شنبه الی جمعه  17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

1396/06/15

عادی: 30

چهارشنبه ساعت : 20:30-17:30

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
(برای تهیه دیتا شیت)

1396/05/25

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/06/15

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

FIX Equipment Design

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

1396/06/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis

1396/06/15

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/06/04

عادی: 28

شنبه و چهارشنبه  ساعت :21-17

rotary

توربین بخار

1396/06/09

فشرده : 16

پنج شنبه الی جمعه  17-09

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

1396/06/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ABAQUS I

1396/06/15

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

مکانیک

ANSYS FLUENT 1

1396/06/15

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

AUTO CAD 2D

1396/05/27

عادی: 30

جمعه ساعت: 14-09

طراحی HVAC I

1396/06/10

عادی: 60

جمعه  ساعت: 19:30-14

تاسیسات و تهویه مطبوع

طراحی HVAC III
(آب و فاضلاب ، آتش نشانی  و گازرسانی

1396/06/17

عادی: 50

جمعه ساعت30 :13-08:30

سیستم های اعلان و اطفاء حریق

1396/06/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

CARRIER

1396/05/28

عادی: 30

شنبه  ساعت: 21-17

MSP(Microsoft Project)

1396/06/01

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

صنایع

ساخت داشبورد های مدیریتی  در اکسل

1396/06/09

فشرده : 16

پنج شنبه الی جمعه  17-09

Cost Control

1396/06/09

فشرده : 16

پنج شنبه الی جمعه  17-09

COMFAR III

1396/06/01

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ارتینگ ابزار دقیق

1396/06/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

برق

رله ، حفاظت و پیکره بندی رله ها با نرم افزار Digsi زیمنس

1396/06/08

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

باتری شارژر و UPS
ساختمان، اصول عملکرد، سایزینگ و تعمیر و نگهداری

1396/06/01

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزار DIGSILENT

1396/05/31

فشرده : 24

سه شنبه الی پنج شنبه ساعت: 17-09

موتورهای الکتریکی

1396/06/09

فشرده : 16

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV

1396/06/15

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی پست های فشار قوی-بخش HV

1396/06/08

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

کارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان
( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 96

1396/06/02

عادی: 30

پنج شنبه  ساعت:21-17

مهندسی روشنایی و نرم افزار  Dialux

1396/05/25

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Control Valve & Safety Valve

1396/06/08

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ابزار دقیق

تئوری طراحی ابزار دقيق

1396/05/30

عادی: 40

دوشنبه ساعت:21-18:30و پنج شنبه ساعت :17-13

طراحی تخصصی سیستم های اعلان حریق ( F&G)و تشخیص گاز

1396/06/02

فشرده :16

پنج شنبه الی جمعه  17-09

تهیه مدارک مهندسی

1396/06/01

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

‍PLC 1

1396/06/08

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

PLC  مقدماتی(LOGO-S7-200)

1396/05/25

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(مقدماتی)

1396/06/15

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

عمران