برنامه دوره های مرداد ماه مجتمع فنی عالی نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

تحلیل تنش با CEASAR II

1396/05/11

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Piping

طراحی  Piping پیشرفته

1396/05/18

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

PDMSپیشرفته 
( (Catalogue PDMS, Admin PDMS)

1396/05/11

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

1396/05/05

فشرده : 24

پنج شنبه  14-09

نحوه تهیه مدرک PMS piping Material Spec

1396/05/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی و مدلسازی با PDMS

1396/05/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

1396/05/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

process

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
(برای تهیه دیتا شیت)

1396/05/11

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

شبیه سازی فرآیندبا Aspen Hysys پیشرفته

1396/05/03

عادي : 40

سه شنبه ها 20-17

شبیه سازی فرایند با Aspen Plus  پیشرفته

1396/05/03

عادي : 30

شنبه ها 20/30-17/30

دوره پیشرفته کد نویسی Lua در ماژول Thermoflex

1396/05/05

فشرده : 8

جمعه  17-09

حاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزار Pipe Phase

1396/05/12

فشرده : 16

پنج شنبه الی جمعه  17-09

شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايی
Aspen HYSYS Dynamic

1396/05/12

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

1396/05/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net

1396/05/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

1396/05/02

عادي : 30

دوشنبه ها 20/30-17/30

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/05/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

fix equipment

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

1396/05/14

عادي : 40

شنبه ها 21-17

AirCooled Heat Exchangers Design Approach

1396/05/02

عادي : 24

دوشنبه ها 21-17

طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار COMPRESS

1396/05/18

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite
و کد
ASME Sec.VIII Div I

1396/05/11

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/05/11

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Rotary

تجهیزات دوار در صنایع نفت،گاز،نیروگاهی و اتمی

1396/05/18

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

شناخت و مبانی توربین گازی

1396/05/11

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

1396/05/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

مدیریت پروژه با استانداردPMBOK

1396/05/11

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


کاربرد اکسل در کنترل پروژه

1396/05/05

فشرده : 16

پنج شنبه و جمعه  17-09

صنایع و مدیریت

Cost Control

1396/05/19

فشرده : 16

پنج شنبه  الی جمعه  17-09

COMFAR III

1396/05/18

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

آشنایی با متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی با اکسل

1396/05/19

فشرده : 16

پنج شنبه و جمعه  17-09

ساخت داشبورد های مدیریتی  در اکسل

1396/05/05

فشرده : 16

پنج شنبه و جمعه  17-09

PRIMAVERA (p6)

1396/05/04

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

MSP(Microsoft Project)

1396/05/11

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

MSP(Microsoft Project)

1396/05/08

عادي : 30

یک شنبه ها و سه شنبه ها 21/30-17/30

AUTO CAD 2D

1396/05/06

عادي : 30

جمعه ها 17-9

مکانیک

مدلسازی و طراحی Solid works (پيشرفته)

1396/05/04

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ABAQUS I

1396/05/11

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ABAQUS I

1396/04/25

عادي : 40

یک شنبه ها 21-17

ANSYS Workbench 1

1396/05/18

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

AUTO CAD 3D

1396/05/05

فشرده :16

پنج شنبه و جمعه  17-09

ANSYS FLUENT 1

1396/05/11

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

آموزش نرم افزار ANSYS CFX مقدماتی

1396/05/12

عادي : 50

پنج شنبه ها 13-08

AUTO CAD 2D

1396/05/04

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی HVACII  )سرمایش-پیشرفته )

1396/04/26

عادي : 50

دوشنبه ها  ساعت: 21-17

تاسیسات و تهویه مطبوع

تاسیسات بیمارستانی

1396/05/18

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

اصول طراحی و کارکرد چیلرها و دستگاه خنک کن

1396/05/18

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی HVAC I

1396/05/11

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

سیستم های اعلان و اطفاء حریق

1396/05/11

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

اصول طراحی سیستم های بخار

1396/05/11

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Mep  مکانیکالRevit 2016

1396/04/27

عادي : 40

یک شنبه ها و سه شنبه ها 21-17

CARRIER

1396/05/14

عادي : 30

شنبه ها 21-17

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

1396/05/04

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

1396/05/04

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

برق

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

1396/05/11

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

نقشه کشی واحدهای صنعتی و ساختمانی با Revit Mep Electrical

1396/05/11

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ارتینگ ابزار دقیق

1396/05/18

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزار DIGSILENT

1396/05/18

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

حفاظت و رله پیشرفته - گرایش خط و پست

1396/05/04

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

AutoCAD Electrical

1396/04/27

عادي : 35

سه شنبه ها 20-17

طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV

1396/05/18

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

حفاظت و رله پیشرفته - گرایش خط و پست

1396/05/04

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

حفاظت و رله پیشرفته - گرایش شبکه های توزیع و صنعتی

1396/05/04

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

مهندسی روشنایی و نرم افزار  Dialux

1396/05/18

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تئوری طراحی ابزار دقيق

1396/05/11

فشرده :24

چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

ابزار دقيق ، كنترل و اتوماسيون

تئوری طراحی ابزار دقيق

1396/05/02

عادي : 40

پنج شنبه ساعت :17-13

طراحی تخصصی سیستم های اعلان حریق ( F&G)و تشخیص گاز

1396/05/05

فشرده :16

پنج شنبه و جمعه  17-09

PLC  مقدماتی(LOGO-S7-200)

1396/05/04

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Control Valve & Safety Valve

1396/05/18

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تهیه مدارک مهندسی

1396/05/11

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

‍PLC 1

1396/05/11

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تهیه مدارک مهندسی

1396/05/06

عادي : 40

جمعه ها 18/30-13/30

برنامه نویسی در طراحی المانهای سازه ای با EXCEL

1396/05/11

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

عمران

تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی وغیر خطی با نرم افزار SAP2000 (پیشرفته

1396/05/04

فشرده :24

چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

طراحی استاتیکی و دینامیکی خطی و غیر خطی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(پیشرفته

1396/05/11

فشرده :24

چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

طراحی سازه های صنعتی

1396/05/18

فشرده :24

چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

متره برآورد صورت وضعیت با نرم افزار تدکار و اکسل

1396/05/04

فشرده :24

چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  ETABS و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار SAFE(مقدماتی

1396/04/21

فشرده :24

چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

ضوابط و مقررات شهرداري با رويكرد برنامه ريزي و برنامه دهي معماري به همراه سندجامع شهر تهران

1396/05/18

فشرده :24

چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09

معماری

نفشه كشي فاز 2 با رويكرد اجرائي

1396/05/04

فشرده :24

چهارشنبه  الی جمعه ساعت:17-09