برنامه دوره های نیمه دوم خرداد ماه نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

محاسبات هيدروليك و سايزينگ با PIPENET

1396/03/25

 عادي : 24

پنج شنبه ها 14-09

Piping

(plant wave & design & draft) pdms تکمیلی

1396/03/10

فشرده :20

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی  و مدلسازی با pdms

1396/03/24

عادی: 68

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي PFD , P&ID و بررسي مخاطرات فرآيندي HAZOP STUDY

1396/03/21

عادی: 30

یک شنبه ها 20-17

Process design

اصول و طراحي تجهيزات فرآيندي (ديتا شيت)

1396/03/23

عادی :30

سه شنبه ها 20/30-17/30

شبيه سازي فرآيند با ASPEN HYSYS

1396/03/31

عادی :30

چهارشنبه 20/30-17/30

شبيه سازي فرآيند با ASPEN PLUSE

1396/03/21

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

شبیه سازی فرآیند با ASPEN HYSYS پیشرفته

1396/03/23

عادی :40

سه شنبه ها 21-17

طراحي مخازن تحت فشار با PVELITE  و كد ASME SEC.VIII DIV I

1396/03/21

عادي : 40

يك شنبه ها 21-17

Fix equipment design

طراحي مخازن تحت فشار با PVELITE  و كد ASME SEC.VIII DIV I

1396/03/31

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي مبدل هاي حرارتي با ASPEN BJAC & HTRI

1396/03/24

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

آموزش نرم افزار AME TANK برای طراحی مخازن ذخیره

1396/03/31

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي مخازن ذخيره بر اساس استاندارد  API650 و نرم افزار TANK

1396/03/28

عادي : 24

سه شنبه ها 20-17

ASME SEC.VIII.DIVISION 2- PART5,design by analysis

1396/03/24

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

 

طراحي ، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/03/10

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Rotary
Equipment

طراحي ، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/03/13

عادی :28

شنبه ، دوشنبه،چهارشنبه 21-17

طراحي ، محاسبات و انتخاب پمپ هاي پيشرفته

1396/03/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي ، محاسبات و انتخاب كمپرسورها

1396/03/22

عادی :28

دوشنبه ها 21-17

توربين بخار

1396/03/18

فشرده :16

پنج شنبه و جمعه 17-09

ANSYS FLUENT 1

1396/03/25

عادی: 30

پنج شنبه ها13-08

مکانیک

ABAQUS II

1396/03/30

عادي: 40

سه شنبه ها 21-17

مدلسازي و طراحي solid works (مقدماتي)

1396/03/20

عادي: 40

شنبه ها 21-17

مدلسازي و طراحي catia 1

1396/03/19

عادي: 40

جمعه ها 14-09

PRIMAVERA (p6)

1396/03/24

عادي: 30

دوشنبه ها چهارشنبه ها 20/30-17/30

صنایع و مدیریت

comfar III

1396/03/31

فشرده:24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

کاربرد اکسل در کنترل پروژه

1396/03/18

فشرده:24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی hvac I

1396/03/26

عادی : 60

 جمعه ها  19/30-14

تاسیسات

طراحي HVAC III

1396/03/12

عادي :50

جمعه ها 13/30-08/30

نقشه كشي تاسيات AUTO CAD MEP HVAC

1396/03/20

عادي :50

 شنبه ها و دوشنبه ها 21-17

اصول طراحی سیستم های بخار

1396/03/31

فشرده:24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی استخر ، سونا ، جکوزی

1396/03/31

فشرده : 18

پنج شنبه و جمعه 21-12:00

طراحي تابلوهاي (MV-LV)

1396/03/21

عادي :30

یکشنبه ها 21-17

برق

حفاظت رله پیشرفته - گرایش خط و پست

1396/03/17

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی پست های فشار قوی بخش HV

1396/03/10

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

نرم افزار EPLAN

1396/03/31

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي تاسيسات الكتريكي جريان ضعيف و BMS

1396/03/25

فشرده : 16

پنج شنبه و جمعه 17-09

نقشه کشی واحدهای صنعتی و ساختمانی با REVIT MEP ELECTRICAL

1396/03/31

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Auto cad electrical

1396/03/30

عادي :35

سه شنبه ها 20-17

موتور های الکتریکی

1396/03/25

فشرده : 16

پنج شنبه و جمعه 17-09

طراحي تاسيسات الكتريكي پلنت هاي صنعتي و ساختماني

1396/03/20

عادی :30

شنبه ها 21-17

تئوري طراحي ابزار دقيق

1396/03/24

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ابزار دقيق ، كنترل و اتوماسيون

تهیه مدارک مهندسی

1396/03/25

عادی : 40

پنج شنبه ها 17-13

PLC 1

1396/03/31

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

PLC(plc logo) مقدماتی

1396/03/17

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

متره برآورد صورت وضعیت با نرم افزار تدکار و اکسل

1396/03/24

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

عمران