برنامه دوره های خرداد ماه نوین پارسیان

نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان

محاسبات هيدروليك و سايزينگ با PIPENET

1396/03/04

 عادي : 24

پنج شنبه ها 14-09

piping

plant wave & design & draft) ) pdms تکمیلی

1396/03/10

فشرده :20

چهارشنبه الی جمعه  17-09

نحوه تهیه مدرک pms

1396/03/10

فشرده :20

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی تخصصی piping

1396/03/05

عادی: 68

پنج شنبه ها و جمعه ها 17-09

بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم
افزار Aspen Flare-Net

1396/03/10

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Process
Design

طراحي PFD , P&ID و بررسي مخاطرات فرآيندي HAZOP STUDY

1396/03/23

عادی: 30

سه شنبه ها 20-17

اصول و طراحي تجهيزات فرآيندي (ديتا شيت)

1396/03/03

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

اصول و طراحي تجهيزات فرآيندي (ديتا شيت)

1396/03/14

عادی :30

یکشنبه ها 20/30-17/30

شبيه سازي فرآيند با ASPEN HYSYS

1396/03/31

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

شبيه سازي فرآيند با ASPEN PLUSE

1396/03/10

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

برنامه نويسي مهندسي شيمي با نرم افزار MATLAB

1396/03/11

فشرده :16

پنج شنبه و جمعه 17-09

طراحي مخازن تحت فشار با PVELITE  و كد ASME SEC.VIII DIV I

1396/03/07

عادي : 40

يك شنبه ها 21-17

Fix equipment design

طراحي مبدل هاي حرارتي با ASPEN BJAC & HTRI

1396/03/10

فشرده : 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي مبدل هاي حرارتي با ASPEN BJAC & HTRI

1396/03/06

عادي : 40

شنبه ها 21-17

طراحي مخازن ذخيره بر اساس استاندارد  API650 و نرم افزار TANK

1396/03/09

عادي : 24

سه شنبه ها 20-17

نقشه كشي تجهيزات ثابت با نرم افزار اتوكد

1396/02/26

عادي :24

يك شنبه ها و سه شنبه ها 21-17

طراحي ، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/03/10

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Rotary
Equipment

طراحي ، محاسبات و انتخاب پمپ ها

1396/03/13

عادی :28

شنبه ، دوشنبه،چهارشنبه 21-17

طراحي ، محاسبات و انتخاب پمپ هاي پيشرفته

1396/03/17

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تجهيزات دوار در صنايع نفت ، گاز، نيروگاهي و اتمي

1396/03/24

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي ، محاسبات و انتخاب كمپرسورها

1396/03/08

عادی :28

دوشنبه ها 21-17

توربين بخار

1396/03/18

فشرده :16

پنج شنبه و جمعه 17-09

AUTO CAD 2D

1396/03/01

عادی: 30

جمعه: 9 الی 14

مکانیک

ABAQUS I

1396/02/31

عادي: 40

يك شنبه ها 21-17

مدلسازي و طراحي solid works (مقدماتي)

1396/03/07

عادي: 40

يك شنبه ها و سه شنبه ها 21-17

مدلسازي و طراحي catia 1

1396/03/05

عادي: 40

جمعه ها 14-09

طراحی hvac I

1396/03/03

فشرده:24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تاسیسات

طراحي HVAC III

1396/03/05

عادي :50

جمعه ها 13/30-08/30

CARRIER

1396/03/06

عادي :30

شنبه ها 21-17

نقشه كشي تاسيات AUTO CAD MEP HVAC

1396/02/31

عادي :50

يك شنبه ها و سه شنبه ها 21-17

Revit Mep 2016 مکانیکال

1396/03/02

عادي :40

يك شنبه ها و سه شنبه ها 21-17

طراحي تابلوهاي (MV-LV)

1396/03/03

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

برق

طراحي تابلوهاي (MV-LV)

1396/03/07

عادي :30

یکشنبه ها 21-17

طراحی سیستم زمین و حفاظت از صاعقه پلنت های صنعتی و ساختمانی

1396/03/03

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

حفاظت رله پیشرفته - گرایش خط و پست

1396/03/17

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

رله ، حفاظت و پيكره بندي رله ها با نرم افزار DIGSI زيمنس

1396/03/03

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحی پست های فشار قوی بخش HV

1396/03/10

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

طراحي تاسيسات الكتريكي جريان ضعيف و BMS

1396/03/25

فشرده : 16

پنج شنبه و جمعه 17-09

مهندسي روشنايي و نرم افزار Dialux

1396/03/03

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Auto cad electrical

1396/03/30

عادي :35

سه شنبه ها 20-17

طراحي تاسيسات الكتريكي پلنت هاي صنعتي و ساختماني

1396/03/03

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تئوري طراحي ابزار دقيق

1396/03/04

عادي :40

دوشنبه ها 21-18/30 و پنج شنبه ها 17-13

ابزار دقيق ، كنترل و اتوماسيون

Control valve- safety valve

1396/03/03

فشرده :24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

دارای مجوز قطعی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جهت برگزاری دوره های فنی مهندسی
دارای مجوز تائید صلاحیت آموزش از آموزش مرکزی وزارت نفت
داری مجوز تائید صلاحیت آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
برگزیده دریافت نشان زرین استقامت ملی در خدمات آموزشی طی سالهای 92- 93- 1394
برگزیده دریافت نشان ویژه نوآوری و ابتکار در خدمات آموزشی
برگزیده دریافت استاندارد و جایزه بین المللی برترین موسسه آموزشی (BIE-Education ) از سوی کشور آلمان