وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

راهنمای تقويم نوروز1396:     *دوره هاي فشرده نوروزي

 ** با ثبت نام آنلاين از 20% تخفيف نوروزي بهره مند شويد**


دپارتمان

 

روزهای برگزاری

شهريه (ريال)

مدت (ساعت)

تاريخ شروع

نام دوره

 

 

Piping Design

شنبه الي سه شنبه

6160000

32 ساعت

05/01/96

طراحي تخصصي

چهارشنبه الي جمعه

5280000

24 ساعت

 

09/01/96

طراحي و مدلسازي با  PDMS

چهارشنبه الي جمعه

5280000

24 ساعت

09/01/96

تحليل تنش با caesarII

دپارتمان

 

روزهای برگزاری

شهريه (ريال)

مدت (ساعت)

تاريخ شروع

نام دوره

 

 

Process Design

سه شنبه الي پنجشنبه

4840000

24 ساعت

08/01/96

طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study

شنبه الي دوشنبه

4840000

24ساعت

05/01/96

اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی

(برای تهیه دیتا شیت)

سه شنبه الي پنج شنبه

4620000

24 ساعت

08/01/96

شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

دپارتمان

روزهای برگزاری

شهريه (ريال)

مدت (ساعت)

تاريخ شروع

نام دوره

 

 

 

FIX Equipment Design

 

 

 

شنبه الي دوشنبه

5500000

24ساعت

05/01/96

طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite

و کد ASME Sec.VIII Div I

سه شنبه الي پنج شنبه

5500000

24 ساعت

08/01/96

طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank

سه شنبه الي پنج شنبه

5500000

24ساعت

08/01/96

طراحي مبدل های حرارتی  باAspen Bjac & HTRI

دپارتمان

روزهای برگزاری

شهريه (ريال)

مدت (ساعت)

تاريخ شروع

نام دوره

 

 

 

Rotary Equipment

شنبه الي دوشنبه

5940000

24 ساعت

05/01/96

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها

 سه شنبه الي پنجشنبه

5940000

24ساعت

08/01/96

طراحی ، محاسبات و انتخاب کمپرسورها

 سه شنبه الي پنجشنبه

 6600000

24ساعت

08/01/96

طراحی،محاسبه،انتخاب پمپ های پیشرفته

 

دپارتمان

روزهای برگزاری

 شهريه (ريال)

مدت (ساعت)

 تاريخ شروع

نام دوره

صنايع و مديريت

 

 

 

سه شنبه الي پنج شنبه

 

4400000

 

24ساعت

 

08/01/96

 

Primavera(p6)

 

 

شنبه الي دوشنبه

 

3850000

 

24 ساعت

 

05/01/96

 

MSP(Microsoft Project)

 

دپارتمان

روزهای برگزاری

شهريه (ريال)

مدت (ساعت)

تاريخ شروع

 

نام دوره

 

 

 

مکانیک

 

 

 

 

شنبه الي دوشنبه

 

2420000

 

24 ساعت

 

05/01/96

 

AUTO CAD 2D

 

 

سه شنبه الي پنجشنبه

 

4730000

 

24 ساعت

 

08/01/96

 

مدلسازی و طراحی Solid works (مقدماتی)

 

 

سه شنبه الي پنجشنبه

 

4950000

 

24 ساعت

 

08/01/96

 

ANSYS FLUENT 1

 

 

دپارتمان

 

روزهای برگزاری

 

شهريه (ريال)

 

مدت (ساعت)

 

تاريخ شروع

 

نام دوره

تاسیسات

 

تهویه مطبوع

 

شنبه الي دوشنبه

 

5060000

 

24 ساعت

 

05/01/96

 

طراحی HVAC I

 

 

سه شنبه الي پنج شنبه

 

4840000

 

24 ساعت

 

08/01/96

 

CARRIER

 

 

دپارتمان

 

روزهای برگزاری

 

شهريه (ريال)

 

مدت (ساعت)

 

تاريخ شروع

 

نام دوره

 

 

برق

 

 

 

شنبه الي دوشنبه

 

4620000

 

24 ساعت

 

05/01/96

 

طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی

 

 

سه شنبه الي پنج شنبه

 

5060000

 

24 ساعت

 

08/01/96

 

طراحی تخصصي  سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

 

 

سه شنبه الي پنج شنبه

 

4620000

 

24ساعت

 

08/01/96

 

طراحی تابلوهای (MV/LV)

 

 

سه شنبه الي پنج شنبه

 

5170000

 

24 ساعت

 

08/01/96

 

طراحی تحلیل و شبکه با نرم افزارETAP

 

 

دپارتمان

 

روزهای برگزاری

 

شهريه (ريال)

 

مدت (ساعت)

 

تاريخ شروع

 

نام دوره

 

ابزار دقيق، كنترل و اتوماسیون

 

شنبه الي دوشنبه

 

5500000

 

24 ساعت

 

05/01/96

 

تئوری طراحی ابزار دقيق

 

 

سه شنبه الي پنج شنبه

 

5390000

 

24ساعت

 

08/01/96

 

تهیه مدارک مهندسی

 

 

سه شنبه الي پنج شنبه

 

5940000

 

24ساعت

 

08/01/96

 

Control Valve & SafetValve