نام دوره تاریخ شروع مدت (ساعت) روزهای برگزاری دپارتمان
اصول اجرا در Piping
به همراه فیلم های آموزشی
11/7 فشرده: 16 * پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09 Piping Design
طراحی تخصصی   PIPING
( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)
11/16 عادی: 68 عادی: پنجشنبه ساعت: 17-13 و  جمعه
 ساعت: 17-09
تحليل تنش با CAESAR II 11/20 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
تحليل تنش با CAESAR II 11/14 عادی: 28 پنجشنبه  14-09
تحليل تنش با CAESAR II پیشرفته 11/25 عادی: 24 شنبه و دوشنبه 17 الی 21
طراحی و مدلسازی با  PDMS 11/13 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
PDMSتكميلی 
Plant wave, Design, Draft))
11/20 فشرده: 20 چهارشنبه الی جمعه  16-09
محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet 11/7 عادی: 24 پنجشنبه 9 الی 14
کارگـاه عملـی طـراحی گـام به گـام
پـروژه Piping
11/28 فشرده: 16 پنجشنبه الی جمعه  17-09
طراحی خطوط لوله گاز و نفت
 براساس ASME B31.4, B31.8
11/13 فشرده: 20 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی PFD, P&ID و بررسی
 مخاطرات فرآیندی HAZOP Study
11/4 عادی: 30 دوشنبه: 20:30- 17:30 Process
Design
اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی(برای تهیه دیتا شیت) 11/4 عادی: 30 شنبه 17:30 الی 20:30
شبیه سازی فرآیند
با Aspen Hysys پیشرفته
11/6 عادی: 40 چهارشنبه  ساعت: 21-17
شبیه سازی فرايند
با ASPEN PLUS
11/12 عادی: 36 سه شنبه: 20:30-17:30
طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite
و کد ASME Sec.VIII Div I
11/3 عادی: 40 یکشنبه ها 17 الی 21 FIX Equipment
 Design
طراحي مبدل های حرارتی
  باAspen Bjac & HTRI
11/3 عادی: 40 یکشنبه 17 الی 21
طراحی مخازن ذخیره بر اساس
 استاندارد  API 650  و نرم افزار Tank
11/5 عادی: 24 سه شنبه:21-17
نقشه کشی تجهیزات ثابت با
نرم افزار اتوکد
11/5 عادی: 24 یکشنبه و سه شنبه:21-17
نقشه کشی تجهیزات ثابت با
نرم افزار اتوکد
11/20 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی،محاسبه،انتخاب
پمپ ها
11/11 عادی: 28 دو شنبه 21-17 Rotary
Equipment
شناخت و مبانی توربین گازی 11/6 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
تجهیزات دوار در صنایع
 نفت،گاز،نیروگاهی و اتمی 
11/13 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی ، محاسبات
و انتخاب کمپرسورها
11/13 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
MSP(Microsoft Project) 11/3 عادی: 30 یکشنبه و سه شنبه:20:30-17:30 صنایع
آشنایی با متره و برآورد و صورت وضعیت
 نویسی با اکسل
11/6 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
COMFAR III 11/20 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
مدلسازی و طراحی Solid works
 (مقدماتی)
11/6 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09 مکانیک
مدلسازی و طراحی Solid works
 (مقدماتی)
10/28 عادی: 40 یکشنبه، سه شنبه: 21-17
مدلسازی و طراحی Solid
 works (پيشرفته)
11/20 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
مدلسازی و طراحی CATIA I 11/1 عادی: 40 جمعه:13-08
AUTO CAD 2D 11/13 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
ANSYS Workbench 1 11/13 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
ANSYS Workbench 1 11/4 عادی: 50 دوشنبه: 21-17
ABAQUS I 11/10 عادی: 40 یکشنبه 17 الی 21
ABAQUS I 11/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
آموزش نرم افزار ANSYS CFX
مقدماتی 
10/30 عادی: 50 پنج شنبه: 8-13
ANSYS FLUENT 1 11/6 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی HVAC II
(سرمایش)
10/27 عادی: 45 دو شنبه: 21-17 تاسیسات و تهویه مطبوع
طراحی HVAC III
(تاسیسات مکانیکی و گازرسانی )
11/15 عادی: 45 جمعه:30 :13-08:30
CARRIER 11/10 عادی: 30 یکشنبه: 21-17
نقشه كشی تاسيسات
Auto Cad  Mep HVAC
11/5 عادی: 50 سه شنبه 17 الی 21
آتش نشانی Fire Fighting 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
Revit 2016 Mep  مکانیکال 11/2 عادی: 40 شنبه  ودوشنبه:21-17
Revit Mep 2016 مکانیکال پیشرفته 11/11 عادی: 24 دو شنبه: 21-17
اصول طراحی سیستم های بخار 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی تحلیل و شبکه
با نرم افزارETAP
10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09 برق
طراحی تابلوهای (MV/LV) 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
AutoCAD Electrical 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی پستهای فشار قوی
- بخش LV
10/22 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی پست های فشار قوی
-بخش HV
11/27 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
نرم افزار EPLAN 11/6 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی تخصصي  سیستم زمین و
 حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی
11/6 عادی: 24 چهارشنبه: 17 الی 21
طراحی تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمانی 11/6 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی تاسیسات الکتریکی
جریان ضعیف و  BMS
11/14 فشرده: 16 پنجشنبه الی جمعه  17-09
موتورهای الکتریکی 11/7 فشرده: 16 پنجشنبه الی جمعه  17-09
کارگاه عملی طراحی و نظارت
تاسیسات الکتریکی ساختمان
11/10 عادی: 30 یکشنبه:21-17
تئوری طراحی ابزار دقيق 10/29 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09 ابزار دقيق، كنترل
و اتوماسیون
تهیه مدارک مهندسی 11/6 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
Control Valve & Safety Valve 11/6 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
PLC II 11/13 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
PLC I 10/22 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
Protool ( HMI) 11/4 فشرده: 16 پنجشنبه الی جمعه  17-09
کاربری شبکه صنعتی 11/6 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار  SAFE2014(مقدماتی) 11/6 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09 عمـــران
متره و برآورد 10/22 فشرده: 20 چهارشنبه الی جمعه  16-09
تهیه نقشه های سازه های فلزی
با  X_Steel
11/6 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
برنامه نویسی در طراحی المانهای سازه ای با  EXCEL 11/6 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09
ضوابط و مقررات شهرداري با رويكرد برنامه ريزي و برنامه دهي معماري به همراه سندجامع شهر تهران 11/7 عادی: 30 پنجشنبه 13 الی 17 معماری
نقشه كشي فاز 2 با رويكرد اجرائي 10/30 فشرده: 24 چهارشنبه الی جمعه  17-09