موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با 18 سال سابقه آموزشی درخشان در ایران
قابل توجه مدیران و کارشناسان آموزش
دوره های آموزشی تخصصی نیمه دوم آذرماه 1395


نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان


اصول اجرا در Piping
به همراه فیلم های آموزشی

9/25

فشرده: 16

* پنجشنبه و جمعه ساعت:17-09

Piping Design


طراحی تخصصی   PIPING
( انتخاب جنس مواد،طراحی Piping و Support)

10/2

عادی: 68

عادی: پنجشنبه ساعت: 17-13 و  جمعه
 ساعت: 17-09


تحليل تنش با CAESAR II

9/17

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی  Piping پیشرفته

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی و مدلسازی با  PDMS

9/19

عادی: 30

جمعه :14-09


طراحی و مدلسازی با  PDMS

10/1

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


محاسبات هيدروليک و سایزینگ با Pipenet

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


نحوه تهیه مدرک PMS piping
Material Spec

10/15

فشرده: 20

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی خطوط لوله گاز و نفت
 براساس
ASME B31.4, B31.8

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


كد طراحیASME B31.3

9/24

فشرده: 20

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی PFD, P&ID و بررسی
 مخاطرات فرآیندی
HAZOP Study

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

Process Design


طراحی PFD, P&ID و بررسی
 مخاطرات فرآیندی
HAZOP Study

9/15

عادی: 30

دوشنبه: 20:30- 17:30


اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی(برای تهیه دیتا شیت)

10/8

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


شبیه سازی فرآیند با Aspen  Hysys

9/15

عادی: 30

یکشنبه: 20:30-17:30
پنج شنبه 16:30-13:30


شبیه سازی فرآیند
با
Aspen Hysys پیشرفته

9/30

عادی: 40

سه شنبه  ساعت: 21-17


شبیه سازی فرايند
با
ASPEN PLUS

9/24

عادی: 36

چهارشنبه: 20:30-17:30


شبیه سازی فرايند
با
ASPEN PLUS

10/1

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


شبیه سازی فرآیندهای پالایش
نفت با
KBC Petro-SIM

9/25

فشرده: 16

پنجشنبه الی جمعه  17-09


برنامه نویسی مهندسی شیمی با
نرم افزار
MATLAB

9/25

فشرده: 16

پنجشنبه الی جمعه  17-09


محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله با نرم افزارPipe Phase,PipeSys

9/18

فشرده: 16

پنجشنبه الی جمعه  17-09


شبيه سازی ديناميكی فرآيندهای شيميايیAspen HYSYS Dynamic

9/18

فشرده: 16

پنجشنبه الی جمعه  17-09


بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم
افزار
Aspen Flare-Net

9/17

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحي مخازن تحت فشار با  PVElite
و کد
ASME Sec.VIII Div I

10/1

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

FIX Equipment
 Design


ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09
نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان


ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis

9/25

عادی: 32

یکشنبه  :21-17وپنج شنبه13-09

FIX Equipment
 Design


طراحي مبدل های حرارتی
  با
Aspen Bjac & HTRI

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی مخازن ذخیره بر اساس
 استاندارد 
API 650  و نرم افزار Tank

10/14

عادی: 24

سه شنبه:21-17


AirCooled Heat Exchangers Design Approach

10/6

عادی: 24

دوشنبه:21-17


طراحی مخازن تحت فشار با
نرم افزار
COMPRESS

9/29

عادی: 24

دوشنبه:21-17


نقشه کشی تجهیزات ثابت با
نرم افزار اتوکد

9/23

عادی: 24

یکشنبه و سه شنبه: 21-17


آموزش نرم افزار  AME TANK
 برای طراحی مخازن ذخیره

9/24

عادی: 24

چهار شنبه : 21-17


طراحی،محاسبه،انتخاب
پمپ های پیشرفته

9/13

عادی: 28

شنبه:21-17

Rotary Equipment


طراحی،محاسبه،انتخاب
پمپ ها

10/1

فشرده: 23

چهارشنبه الی جمعه  17-08


طراحی،محاسبه،انتخاب
پمپ ها

10/11

عادی: 28

شنبه ، دو شنبه، چهار شنبه:
21-17


اصول طراحی ، محاسبات ، عملکرد
 و استانداردها در توربین های گازی

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


تجهیزات دوار در صنایع
 نفت،گاز،نیروگاهی و اتمی

9/17

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی ، محاسبات
و انتخاب کمپرسورها

10/8

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


MSP(Microsoft Project)

10/15

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

صنایع و مدیریت


مدیریت پروژه با استانداردPMBOK

9/17

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


Primavera(p6)

10/4

عادی: 30

شنبه وچهارشنبه: 21:30-17:30


Primavera(p6)

10/1

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


ساخت داشبورد های
مدیریتی در اکسل

9/25

فشرده: 16

پنجشنبه الی جمعه  17-09


کاربرد اکسل در کنترل پروژه

9/25

فشرده: 16

پنجشنبه الی جمعه  17-09


مدلسازی و طراحی Solid works
 (مقدماتی)

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

مکانیک


مدلسازی و طراحی Solid works
 (مقدماتی)

10/5

عادی: 40

یکشنبه، سه شنبه: 21-17


مدلسازی و طراحی Solid
 
works (پيشرفته)

9/21

عادی: 40

یکشنبه، سه شنبه: 21-17


مدلسازی و طراحی Solid
 
works (پيشرفته)

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


مدلسازی و طراحی CATIA I

10/10

عادی: 40

جمعه:13-08


AUTO CAD 2D

10/13

عادی: 30

شنبه و دوشنبه: 20:30-17:30


AUTO CAD 3D

9/26

عادی: 20

جمعه  ساعت :13-09


ANSYS Workbench 1

10/8

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


ANSYS Workbench 1

9/29

عادی: 50

دوشنبه: 21-17


ABAQUS I

10/1

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


ANSYS FLUENT 2

9/25

عادی: 40

پنج شنبه: 13-09


ANSYS FLUENT 1

10/1

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


ANSYS FLUENT 1

10/4

عادی: 50

شنبه :21-17


طراحی HVAC I

10/8

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

تاسیسات و تهویه مطبوع


طراحی HVAC III
(تاسیسات مکانیکی و گازرسانی )

10/3

عادی: 45

جمعه:30 :13-08:30


طراحی HVACII  سرمایش-پیشرفته

10/6

عادی: 40

دو شنبه: 21-17


CARRIER

10/1

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


تاسیسات بیمارستانی

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی سونا، استخر و جکوزی

10/1

فشرده: 18

پنجشنبه الی جمعه  18-08


آتش نشانی Fire Fighting

10/8

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی وانتخاب آسانسور و پله
برقی درساختمان

10/15

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


اصول طراحی سیستم های بخار

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی تحلیل و شبکه
با نرم افزار
ETAP

9/28

عادی: 30

یکشنبه:21-17

برق


طراحی تابلوهای (MV/LV)

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی تابلوهای (MV/LV)

9/15

عادی: 30

دوشنبه:21-17


نرم افزار EPLAN

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


نام دوره

تاریخ شروع

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

دپارتمان


طراحی تخصصي  سیستم زمین و
 حفاظت در برابر صاعقه پلنت های صنعتي و ساختمانی

10/8

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

بــــرق


طراحی تحلیل و شبکه با
نرم افزار
ETAP

10/15

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی و تحلیل شبکه
با نرم افزار
DIGSILENT

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


رله ، حفاظت و پیکره بندی رله ها با نرم افزار Digsi زیمنس

9/29

عادی: 24

دوشنبه:21-17


طراحی  باتری،  DC Charger &
 
UPS Sizing

10/1

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی  باتری،  DC Charger &
 
UPS Sizing

10/4

عادی: 24

شنبه:21-17


طراحی پستهای فشار قوی - بخش LV

10/8

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


مهندسی روشنایی
و نرم افزار 
Dialux

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


AutoCAD Electrical

9/30

عادی: 35

سه شنبه: 20-17


AutoCAD Electrical

10/15

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


موتورهای الکتریکی

9/25

فشرده: 16

پنجشنبه الی جمعه  17-09


کارگاه عملی طراحی و نظارت
تاسیسات الکتریکی ساختمان

9/28

عادی: 30

یکشنبه:21-17


تئوری طراحی ابزار دقيق

10/15

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

ابزار دقيق، كنترل
و اتوماسیون


تهیه مدارک مهندسی

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


Wincc

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


درایو AC

9/17

فشرده: 21

چهارشنبه الی جمعه  17-09


کاربری شبکه صنعتی

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


PLC  مقدماتی(LOGO-S7-200)

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار  SAP2000 و طراحی المان های پوسته ای با نرم افزار  SAFE2014(مقدماتی)

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

عمـــران


تحلیل دینامیکی و تحلیل غیرخطی
 با نرم افزار
ETABS

9/17

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


طراحی سازه های صنعتی و تحلیل و طراحی مخازن و دیوار های حائل
با نرم افزار
SAP

10/15

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


برنامه نویسی در طراحی المانهای سازه ای با  EXCEL

10/15

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


تحلیل و طراحی سازه ها
با نرم افزار
STAAD.pro

9/24

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09


نقشه كشي فاز 2 با رويكرد اجرائي

9/18

فشرده: 24

چهارشنبه الی جمعه  17-09

معماری
دارای مجوز قطعی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جهت برگزاری دوره های فنی مهندسی
دارای مجوز تائید صلاحیت آموزش از آموزش مرکزی وزارت نفت
داری مجوز تائید صلاحیت آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
برگزیده دریافت نشان زرین استقامت ملی در خدمات آموزشی طی سالهای 92- 93- 1394
برگزیده دریافت نشان ویژه نوآوری و ابتکار در خدمات آموزشی
برگزیده دریافت استاندارد و جایزه بین المللی برترین موسسه آموزشی (BIE-Education ) از سوی کشور آلمان

مدارک ارائه شده در طول دوره (به رایگان):  در این دوره فایل ها، جزوات، فیلم های آموزشی و سایر موارد آموزشی مورد نیاز این دوره به طور رایگان در اختیار هنرجویان محترم قرار خواهد گرفت، ضمنا در صورت وجود نرم افزار، نرم افزار این دوره آموزشی نیز به طور رایگان در اختیار همه فراگیران قرار خواهد گرفت.
امکانات رفاهی: وعده پذیرایی (چاشت و عصرانه)، اسکان دانشپذیر (هزینه ی جداگانه)، صرف نهار ( دوره های فشرده )
ü دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی و معرفینامه از دانشگاه قبل از شروع دوره، از تخفیف ویژه 10 درصدي و یا شرایط ویژه درپرداخت برخوردار خواهند بود
ü هزینه کلیه دوره هاي فوق با احتساب صدور گواهینامه ، پذیرایی ، ناهار ، ارائه کیف ، جزوات آموزشی ، نوشت افزار ولوازم کمک آموزشی محاسبه گردیده است .
ü در صورت تمایل به دریافت سرفصل هاي آموزشی هر دوره و سایر اطلاعات جانبی ، با مرکز آموزش این شرکت با تلفن 88822225-021 تماس حاصل نموده و یا به پایگاه اینترنتی www.NovinParsian.ir مراجعه فرمائید .
ü  برگزاري کلیه دوره ها بنا به درخواست، در محل شرکتهاي متقاضی در سراسر کشور امکان پذیر می باشد.
ü 20% تخفیف ثبت نام پودمانی ، استفاده از سمینارهای رایگان
ü گواهینامه متخصص به همراه ریز نمرات دو زبانه و ومعرفی دارندگان گواهینامه متخصص به بازار کار