یکی از راه های تقویت رزومه مصاحبه دکتری ، چاپ مقاله در نشریات علمی خارجی ISI, ISC, SCOPUS و ... می باشد.
تاثیر مقاله در قبولی از مصاحبه دکتری 97

بر اساس قوانین جدید وزارت علوم، سهم مصاحبه در دکتری 50% و سهم آزمون نیز 50% بوده و باهم برابر است. در این میان با توجه به اینکه  جذب دانشجویان در مقطع دکتری وابسته به توانایی آنها در مدیریت امور پژوهشی است، به همین دلیل تجربیات افرادی که در مصاحبه های دکتری شرکت کرده اند، نشان داده است که هیچ چیز به اندازه داشتن مقالات معتبر در جذب افراد در دکتری تاثیرگذار نیست. داشتن مقالات علمی پژوهشی و ISI و همچنین مقالات علمی پژوهشی و ترویجی و مقالاتی که در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)  نمایه میشوند، به نحوی میتواند تضمین کننده موفقیت افراد در عبور از سد مصاحبه به منظور پذیرش در مقطع دکتری باشد.

این نکته قابل توجه است  که 40 درصد نمره مصاحبه آزمون دکتری به سوابق پژوهشی دانشجو بستگی دارد. از میان سوابق پژوهشی دانشجو مقالات علمی –پژوهشی (داخلی و خارجی ) مرتبط با رشته، بیشترین امتیاز را نسبت به مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی  و یا مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی و خارجی ) دارد . البته لازم به ذکر است که مقالات علمی ترویجی و مقالات کنفراسی نیز جایگاه خاص خود را دارند و در روند امتیاز دهی بسیار موثر میباشند .

جدول نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر ۴۰ امتیاز):

نحوه ی ارزیابی

حداکثر امتیاز

نوع فعالیت

ردیف

هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء- گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز- برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

 

22امتیاز

 

مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی۲-۱ گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران۳-۱ برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر

 

1

هر مقاله تا ۲ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء

6امتیاز

مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

2

خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز

4امتیاز

مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر(داخلی یا خارجی)

3

مهم است که بدانیم در عرصه ی تحقیقاتی کسانی میتوانند موفق باشند که درک کاملی از اصول پژوهش داشته باشند و مهمتر آنکه نتایج پژوهش خود را به بهترین شکل در قالب مقاله یا کتاب منتشر نماید و دستاوردهایش مورد استفاده دیگران قرار بگیرد. در این صورت است که فرد بیشترین شانس برای پذیرفته شدن در مقطع دکتری را خواهد داشت. زیرا مصاحبه کنندگان برای دستاوردهای علمی داوطلب، پذیرش و چاپ مقالات علمی او ،گواهی کنفرانس ها ، توانایی پژوهشی و چاپ یا ترجمه ی کتب او بیشترین ارزش را قائل میباشند .

مقاله ی ای با کیفیت علمی بالا و چاپ آن در مجله ی معتبر میتواند در افزایش امتیاز برای قبولی در مصاحبه دکتری بسیار موثر باشد. بنابراین در انتخاب مجلات معتبر برای چاپ مقاله دقت کافی داشت، زیرا هرچه اعتبار و ضریب تاثیر مجلات بیشتر باشد، امتیاز بیشتری به نویسنده مقاله داده می شود.