به همت دپارتمان آموزشهای سازمانی پنج دوره تخصصی Delta V جهت سازمانها، شرکتها و کارخانجات متقاضی برگزار خواهد شد. این دوره ها شامل Implementation، Maintenance و Operator خواهدند بود. جهت درخواست دوره و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88822225 داخلی 107 سرکار خانم منیعی تماس حاصل فرمایید.