بدينوسيله به استحضار مي رساند موسسه آموزش عالي نوين پارسيان قصد دارد دوره قانون كار و تامين اجتماعي را در محل اين مجموعه برگزار نمايد.مدت اين دوره يك روز و شهريه ثبت نام اين دوره 1500000 ريال معادل یکصدو پنجاه هزار تومان  مي باشد كه اگر تعداد نفرات ثبت نامي بيش از 2 نفر باشند 10% از مبلغ دوره بعنوان تخفيف لحاظ مي گردد.(هزينه فوق شامل: جزوه آموزشي- گواهينامه- پذيرايي و ناهار مي باشد.) جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 88822225 داخلی 112 تماس حاصل فرمایید

 

زمان برگزاري: دوشنبه 27/5/93 ساعت 30/8 الي 30/16

read here read my husband almost cheated on me
redirect cheat on your wife click here