با توجه به استقبال سازمانهاي مختلف دولتي و خصوصي از دوره آداب تشريفات و پذيرايي،  موسسه نوين پارسيان در نظر دارد در مورخ 30/05/93 دوره فوق الذكر را مجددا در محل اين مجموعه برگزار نمايد.كه اين دوره جهت آموزش پرسنل خدمات سازمانها جهت بالا بردن سطح فرهنگي و خدماتي پرسنل آن سازمان مي باشد.مدت اين دوره يك روز و شهريه ثبت نام اين دوره 9500000 ريال معادل نودو پنج هزار تومان مي باشد كه اگر تعداد نفرات ثبت نامي بيش از 2 نفر باشند 10% از مبلغ دوره بعنوان تخفيف لحاظ مي گردد.(هزينه فوق شامل: جزوه آموزشي- گواهينامه- پذيرايي و ناهار مي باشد.) جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 88822225 داخلی 112 تماس حاصل فرمایید