به همت دپارتمان آموزشهای سازمانی مجتمع فنی عالی نوین پارسیان  دوره آموزشی مدیریت خدمات آموزشی برای پرسنل محترم صنایع شهید جولایی برگزار می گردد. این دوره به مدت 40 ساعت از هفدهم تا بیست و ششم تیرماه اجرا خواهد شد. مدرس دوره آقای دکتر کریمی می باشند.