دوره ی INVENTOR مقدماتی ،جهت ارتقاء مهارت پرسنل  شرکت درخواست کننده ،به صورت اختصاصی در محل موسسه ی آموزش عالی آزاد نوین پارسیان طی 40 ساعت با تدریس جناب آقای مهندس بشارتی برگزار گردید.

شرح دوره :
1 آشنایی با نرم افزار، تنظیمات،منوها، نوارهای ابزار، ...(Introduction)
2 ترسیمات دو بعدی ، مقید سازی و اندازه گذاری (Sketch Techniques )
3 ساخت و ویرایش نمایه های ترسیمی (Basic Modeling Technique)
4 .....