نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي برپا مي گردد، فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند.

 

  • حضور موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با 30 % تخفیف ویژه دوره های آموزشی
  • فضای باز نمایشگاه ، درب ورودی  سالن 40
  • هدیه ویژه نوین پارسیان 30+15 درصد تخفیف
منتظر حضور سبزتان هستیم