• بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی
  • تاریخ 11 الی 14 اردیبهشت 1398
  • محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
  • فضای باز درب ورودی سالن 40