برگزاری دوره ی آموزشیکارگاه طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان
( منطبق بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش95 )

 

به گزارش روابط عمومی این موسسه، دوره یاد شده در تاریخ 23 آبان الی 26 دی با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارتی دانش پذیران با موفقیت برگزار گردید.

سر فصل های آموزش داده شده:

 

 • طراحی و نظارت پلان روشنایی طراحی و ترسیم پلان روشنایی به همراه تهیه نقشه های جزئیات تجهیزات روشنایی و نکات مهم نظارتی
 • طراحی و نظارت پلان پریز طراحی و ترسیم پلان پریز و نکات مهم نظارتی
 • طراحی و نظارت پلان تاسیسات جریان ضعیف پلان تاسیسات جریان ضعیف (اعلام حریق ، تلفن ، شبکه IT ، دوربین مداربسته ، آیفون تصویری ، سیستم صوتی و ...) و تهیه Data Sheet تجهیزات و نکات مهم نظارتی
 • طراحی و نظارت پلان ارتینگ و همبندی اصلی و اضافی طراحی و ترسیم پلان ارتینگ و همبندی به همراه تهیه نقشه های جزئیات و نکات مهم نظارتی
 • طراحی و نظارت تابلو طراحی تابلوهای کنتوری ، توزیع واحدها ، توزیع محوطه ، موتورخانه و و نکات مهم نظارتی
 • طراحی و نظارت رایزر دیاگرامها طراحی و ترسیم رایزر دیاگرامهای تاسیسات الکتریکی و نکات مهم نظارتی
 • آشنایی با تستهای اجباری نظارت تاسیسات الکتریکی  تست پیوستگی هادیهای فاز، نول و PE
 •   تست عایقی مدارها
 •   تست حفاظتهای تکمیلی (RCD)
 • تست سیستم همبندی اصلی و اضافی
 • تست پلاریته
 •   تست ترتیب فازی
 •   اندازه گیری مقاومت سیستم زمین
 • اندازه گیری امپدانس حلقه اتصال کوتاه داخلی و خارجی
 • اندازه گیری جریان اتصال کوتاه مورد انتظار (PSC)
 • طراحی و نظارت لوله و سینی کابل طراحی و ترسیم لوله و سینی کابل و نکات مهم نظارتی
 • تهیه و نظارت مدارک روش اجرایی به همراه تهیه مدارک جزئیات روش اجرایی تاسیسات الکتریکی و نکات مهم نظارتی
 • طراحی و نظارت اتاقهای برق جانمایی و تعیین ابعاد اتاق ترانس ، اتاق دیزل ، اتاق کنتور و نکات مهم نظارتی
 • طراحی و نظارت برق ایمنی و اضطراری الزامات دیزل ژنراتور و UPS و تابلوها و مدارهای خاص این دو سیستم
 • انجام چندین پروژه طراحی چندین پروژه واقعی با کاربریهای مختلف ساختمانی ، اداری ، تجاری و نکات مهم نظارتی