برگزاری دوره ی آموزشی


طراحی PFD, PID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study در دانشگاه سمنان

 

به گزارش روابط عمومی این موسسه، دوره یاد شده در تاریخ 29 الی 31 فروردین ماه با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارتی دانشجویان مستعد دانشگاه سمنان با موفقیت برگزار گردید.

سر فصل های آموزش داده شده:

 

 • تعریف کلی مراحل انجام یک پروژه
 •   نحوه طراحی نقشه PFD با مثال عملی
 •   آشنایی با کلیه فرآیندهای (مبدل. پمپ .کمپرسور. برج)
 •   کنترل فرآیندها
 •   انواع کنترلها برای ادوات فرآیندی مختلف piping در P&ID Utility
 •   مرور مفاهیم BFD, PFD, P&ID, UHD
 •   مرور کامل و با جزئیات از یک نقشه PFD
 •   مرور یک نقشه P&ID
 •   معرفی انواع استانداردها(ASME, ASTM, API, SIS, IPS, IGS)
 •   مرور کامل طریقه رسم PFD از روی استاندراد IPS
 • علائم و نشانه ها (Symbols & abbreviations)
 •   مرور کامل طریقه شماره گذاری از روی استاندارد IPS
 •   معرفی پمپ و روش طراحی (sizing) آن NPSHA ,NPSHR, HP ,BHP, EHP
 •   معرفی کمپرسور و روش طراحی آن Adiabatic HP, Polytrophic
 •   معرفی محخازن ذخیره storage tanks و درام reflux drum وجداکننده های دو وسه فازی و روشهای طراحی sizing آن
 •   معرفی مبدل shell & tube, air cool, tubular و انواع آن معرفی همزن راکتور و انواع آنها معرفی ادوات پایپینگ و انواع شیر طریقه سایز کردن خطوط

1