دوره آموزشی مهارت بازاریابی تلفنی

 ویژه کارکنان موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان

  به گزارش روابط عمومی این موسسه، دوره یادشده در قالب 2 ساعت آموزش و با هدف ارتقا سطح علمی و مهارتی کارکنان در تاریخ 96/11/16 برگزار شد .

 از مهمترین سرفصل های این دوره می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  •  تاکتیک های بازاریابی تلفنی
  •  روش های حرفه ای برای بازاریابی تلفنی
  •  اصول بازاریابی تلفنی
  •  آموزش بازاریابی تلفنی
  •  نکات اساسی بازاریابی تلفنی
  •  اشتباهات رایج در فروش و بازاریابی تلفنی
  •  بازاریابی تلفنی و شاخه های آن
  •  اجرای موفق و موثر بازاریابی تلفنی
  •  برخی مفاهیم و انواع بازاریابی

 دوره مهارت بازاریابی تلفنی از مجموعه دوره های دپارتمان مدیریت می باشد .