همزمان با اعیاد با سعادت قربان و غدیر، مجتمع فنی عالی نوین پارسیان به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای دانشجویان، اقدام به در نظر گرفتن تخفیف بیست درصدی ثبت نام کلیه دوره ها در تاریخ 10 الی 17 شهریور ماه نموده است.