همزمان با برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، مجتمع نوین پارسیان  به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای دانشجویان، اقدام به در نظر گرفتن تخفیف استثنائی سی درصدی ثبت نام در تاریخ 16 الی 19 اردیبهشت ماه برای کلیه دوره ها کرده است.

علاوه بر این با در دست داشتن بن تخفیف نمایشگاه، از تخفیف 15% ثبت نام دوره ها تا پایان سال 1396 استفاده کنید.

محل تهیه بن:غرفه نوین پارسیان(پارکینگ جنوب غربی، جنب سالن 38)

توجه:بدون داشتن مهر فاقد اعتبار است.