سمینار بزرگ رزومه نویسی و آموزش شیوه های موفقیت شغلی توسط دکتر علیرضا قندچی، مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان در تبریز برگزار شد.

 

 

 

مشاهده مصاحبه دکترقندچی در تبریز: