سمینار بزرگ نگارش رزومه برنده تا موفقیت بر اساس تجربیات دکتر علیرضا قندچی مدیریت موسسه نوین پارسیان  همراه با ارائه مدارک مورد تایید وزارت علوم با ارزش ترجمه بین المللی در تاریخ 17 اسفندماه در شهر تبریز برگزار می گردد.