همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اکرم و امام جعفر صادق، مجتمع نوین پارسیان  به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای دانشجویان، اقدام به در نظر گرفتن تخفیف بیست درصدی ثبت نام در تاریخ 25 الی 28 آآذر ماه برای کلیه دوره ها کرده است.