همزمان با روز دانشجو ثبت نام دوره های آنلاین نوین پارسیان آغاز شد.
پس از درخواست های فراوان افرادی که امکان استفاده از کلاس ها را به صورت حضوری نداشتند، موسسه نوین پارسیان در راستای رفع تبعیض ها و به جهت فراهم آوردن امکانات آموزشی برابر بین همه متقاضیان اقدام به فراهم آوردن مقدمات دوره های آنلاین کرده است.

امید است قدمی در راستای رشد و تعالی دانش برداشته باشیم.