موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با عنایت به مجوز قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت برگزاری دوره های فنی مهندسی و همچنین تائید صلاحیت آموزش از آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران  و آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می نمایند. می توان این مدرک را معتبر ترین مدرک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل، استخدام و یا مهاجرت استفاده نمود.

 هزینه هر یک از دوره ها مبلغ  1.400.000 ریال بوده که در صورت پرداخت اینترنتی از 5% درصد تخفیف برخوردار میباشند .

 در ازای هر پنج پکیج آموزشی یک پکیج بعنوان هدیه آموزشی از طرف مجتمع آموزش عالی آزاد نوین پارسیان تعلق میگیرد.