Department Process & Chemical
 

دوره آموزشی شبیه سازی فرآیند با aspen hyses مدرس دکتر بهروزی فرد مرداد 98

دوره دیتاشیت مدرس مهندی عسگری مرداد 98

دوره عادی طراحی مبدل های حرارتی با Aspen Bjac & HTRI مدرس دکتر رنجبر مرداد 98

دوره فشرده بررسی و آنالیز شبکه فلر با نرم افزار Aspen Flare-Net مدرس دکتر بهروزی فر مرداد 98

شروع دوره فشرده طراحی مبدل های حرارتی با Aspen Bjac & HTRمدرس: مهندس عسگری

دوره دیتاشیت مدرس مهندس عسگری تیر 98

دوره PFD&ID مدرس مهندس عسگری تیر ماه 98

دوره آشنایی و طراحی برجهای تقطیر مدرس مهندس عسگری اردیبهشت 98

دوره MATLAB اردیبهشت ماه 98 مدرس:مهندس خورشیدی

دوره MATLAB فروردین 98 مدرس مهندس خورشیدی

دوره HTRI فرودین ماه 98 مدرس:مهندس ترابی

دوره طراحی PFD, P&ID - مدرس: مهندس عسگری - شهریور ماه 96


دوره olga - مدرس: مهندس عسگری - تیر و مرداد ماه 96

دوره اصول و طراحی تجهیزات فرایند (برای تهیه دیتاشیت) مدرس: مهندس قاسم زاده - خرداد 96

دوره شبیه سازی فرایند با HYSYS - مدرس: مهندس عسگری - اسفند ماه 95

دوره شبیه سازی فرایند با HYSYS - مدرس: مهندس عسگری - بهمن ماه 95

دوره طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study - مدرس: مهندس قاسم زاده - بهمن نودوپنج

دوره اصول و طراحی تجهیزات فرایند (برای تهیه دیتاشیت) مدرس: مهندس قاسم زاده- آذر 95

دوره طراحی مبدل های حرارتی با Aspen Bjac & HTRI -مدرس: مهندس عسگری - آذر و آبان نودو پنج

دوره AirCooled Heat Exchangers Design - مدرس: مهندس عسگری آذر و آبان 95

دوره شبیه سازی فرایند با HYSYS - مدرس: مهندس قاسم زاده- آبان 95

دوره طراحی PFD, P&ID - مدرس: مهندس قاسم زاده - مهر 95

دوره شبیه سازی فرایند با HYSYS - مدرس: مهندس قاسم زاده- شهریور 95

دوره طراحی PFD, P&ID - مدرس: مهندس قاسم زاده - مرداد 95

دوره اصول و طراحی تجهیزات فرایند (برای تهیه دیتاشیت) مدرس: مهندس اعلمی- تیر و مرداد 95

دوره بررسی و آنالیز شبکه فلربا نرم افزار Aspen Flare-Net مدرس: مهندس کاویانی تیر و مرداد 95

دوره Data Sheet مدرس: مهندس گلعزاری اسفند 94

دوره ASPEN HYSYS مقدماتی مدرس: مهندس گلعذاری بهمن 94

اصول طراحي PFD & P&ID

اصول طراحي PFD & P&ID

ASPEN BJAC & HTRI

دوره HYSYS - مدرس: مهندس گلعزاری مهر 94

دوره Data Sheet مدرس:استاد گلعذاری

دوره HYSYS مدرس: مهندس گلعذاری

PFD & P&ID
 
logo-samandehi
برترین
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان می باشد. ©