20 دوره پیش رو
 
دوره تاریخ شروع مدت
(ساعت)
تاریخ پایان شهریه
(ریال)
تخفیف توضیح تخفیف اضافات توضیح اضافات توضیحات ثبت نام رزرو
دوره فشرده نوروزی تحلیل تنش با CAESAR II 1398/01/07 24 1398/01/09 6800000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده نوروزی شبیه سازی فرایند با HYSYS 1398/01/07 24 1398/01/09 6800000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده نوروزی اصول و طراحی تجهیزات فرایند (برای تهیه دیتاشیت) 1398/01/07 24 1398/01/09 6800000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده نوروزی طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد API 650 و نرم افزار Tank 1398/01/07 24 1398/01/09 7500000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده نوروزی Primavera(p6 1398/01/07 24 1398/01/09 6800000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده نوروزی CARRIER 1398/01/07 24 1398/01/09 6800000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده نوروزی مدلسازی و طراحی CATIA I 1398/01/07 24 1398/01/09 6800000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده نوروزی تحلیل سیالاتی با Ansys Fluent مقدماتی 1398/01/07 24 1398/01/09 7000000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده نوروزی ABAQUS 1398/01/07 24 1398/01/09 7000000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده نوروزی طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزار ETAP 1398/01/07 24 1398/01/09 7000000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده نوروزی طراحی تابلوهای( MV/LV) 1398/01/07 24 1398/01/09 7000000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده نوروزی تهیه مدارک مهندسی 1398/01/07 24 1398/01/09 6900000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده نوروزی Control Valve & Safety Valve 1398/01/07 24 1398/01/09 7200000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده نوروزی طراحی , محاسبات و انتخاب کمپرسورها 1398/01/08 16 1398/01/09 6500000 20% ویژه نوروز 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره عادی طراحی PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی HAZOP Study 1398/01/18 30 1398/03/05 6500000 5% تخفيف ثبت نام آنلاين 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره تربیت متخصص ترمیک تربیت متخصص Process 1398/01/18 144 1398/02/22 33000000 20% ترمیک نقدی 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره عادی طراحی HVAC II (به همراه کارگاه نرم افزار Design Builder و سمینار) 1398/01/19 90 1398/06/18 9500000 5% تخفيف ثبت نام آنلاين 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده طراحی , محاسبات و انتخاب کمپرسورها 1398/01/21 16 1398/01/22 6500000 5% تخفيف ثبت نام آنلاين 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره فشرده طراحی و مدلسازی با PDMS 1398/01/21 24 1398/01/23 6200000 5% تخفيف ثبت نام آنلاين 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
دوره عادی طـراحی تخصصیPiping 1398/01/23 72 1398/02/20 8000000 5% تخفيف ثبت نام آنلاين 0% توضیحات ثبت نام آنلاین رزرو
logo-samandehi
برترین
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان می باشد. ©